LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kalmar kommun

Lärare i spanska och So-ämnen

  • Skola & utbildning

Kalmar

Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda. Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det. Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss! Södermöre kommundel ligger strax söder om Kalmar stad och är en genuin och vacker landsbygdsdel. Här finns rika natur- och kulturmiljöer med såväl lång kustremsa, skogsbygder, bördiga marker och kommunens enda insjö. Som Kalmars enda kommundel utgör Södermöre halva kommunen till ytan. Det finns en god offentlig service i form av förskolor och skolor, bibliotek, äldreboende, fritidsgård och hälsocentral. Invånarantalet i Södermöre växer stadigt bland annat till följd av en ökad inflyttning från barnfamiljer. Idag har kommundelen ca 7 600 invånare. Genom bland annat satsningar på den offentliga servicen och aktivt arbetandes för fler tomter i attraktiva boendemiljöer vill Södermöre kommundelsnämnd växa ytterligare under de kommande åren. Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre samt bibliotek och fritidsgård. Ca 380 anställda är verksamma inom kommundelsnämndens verksamheter. Kommundelsnämnden har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati- och landsbygdsutveckling. Dessutom har nämnden ett utökat samråd med andra nämnder i gatu- och parkfrågor. På Södermöreskolan arbetar vi för att skapa en glad och trygg skola präglad av öppenhet och respekt, en positiv och naturlig mötesplats mellan ungdomar och vuxna. Detta arbete syftar även till en god arbetsmiljö, fri från kränkningar och mobbning. I våra elevgrupper jobbar vi medvetet med gruppdynamik. Likväl som våra elever skall stärkas i sin utveckling som individer skall de samtidigt lära sig att fungera i ett sammanhang med andra, vilket inkluderar att kunna samarbeta med alla i en grupp eller klass. Att förhålla sig till helheter och sammanhang är en naturlig del av skolarbetet för såväl lärare som elever på Södermöreskolan. Därför väver vi ofta ihop läro- och kursplanerna med ämnen och ämnesområden integreras. Tematiska och ämnesövergripande arbeten är regelbundna inslag i undervisningen. Integrerade i skolans fräscha lokaler finns både bibliotek och fritidsgård. Vårt motto lyder: Kunskap är glädje Kunskap skapar trygghet Kunskap ger utveckling På Södermöreskolan undervisar cirka 25 lärare drygt 250 elever. Till skolans organisation hör kommundelens elevhälsateam samt fritidsgårds- och biblioteksverksamhet. Tillsammans är vi drygt 40 medarbetare. Vi är en arbetsplats med hög trivsel där vi alla hjälps åt att skapa en bra verksamhet. ARBETSUPPGIFTER Undervisning i spanska och So-ämnen i årskurs 7-9. Spanska även i åk 6. Mentorskap i blivande 8 B. KVALIFIKATIONER Legitimerad och behörig lärare. ÖVRIGT För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Kalmar kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!