LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu

SMHI söker forskare inom Oceanografisk-biogeokemisk modellering

  • Övrigt

Norrköping

Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar havsmiljön? Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten inom havs- och klimatfrågor för att möta samhällets behov. Vi erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer. Oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 16 personer på enheten och ca 110 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå. Du kommer att arbeta med forskning med inriktning på biogeokemisk modellering i Östersjön och Nordsjön. För arbetet kommer bl.a. modellen NEMO-Nordic-SCOBI, observationer och klimatsimuleringar att användas. Arbetsuppgifterna kommer innebära kvalificerade analyser av datorsimuleringar från numeriska modeller samt deltagande i arbetet med att vidareutveckla våra biogeokemiska modeller genom implementering/analyser av biogeokemiska processer på kortare och längre tidsskalor. I arbetet ingår modellutveckling, modellvalidering, process- och effektstudier samt analyser av modellsimuleringar och observationer. Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö, med balans mellan arbete och fritid, för att bidra till medarbetarnas livskvalitet. Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och där olika styrkor och erfarenheter får komplettera varandra. Anställningen är en visstidsanställning om 2 år med placering i Norrköping eller Göteborg. Din profil Vi söker dig som är disputerad inom oceanografi eller annat ämne som myndigheten bedömer relevant, och som har erfarenhet av analys- och forskningsarbete inom oceanografi och biogeokemi. Krav: • vana vid användning av kopplade fysiska-biogeokemiska modeller och analyser av data från dessa. • erfarenhet av vetenskaplig publicering och muntliga presentationer på internationella konferenser • vana vid programmering samt arbete med analys- och statistikprogram såsom Python eller liknande. Meriterande: • specialisering inom biogeokemisk modellering i havet • erfarenheter av statistiska metoder, analys av observationsdata samt validering av modeller • att ha arbetat i Fortran är starkt meriterande. • vana vid Linux och/eller Unix • erfarenheter av projektansökningar, projektledning och deltagande i internationella forskarnätverk. Som person har du hög motivation och intresse för arbete med forskning och numerisk problemlösning. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Du ska redan ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige (EU). Vill du veta mer? För mer information om tjänsten, kontakta gärna enhetschef Lars Arneborg. För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta gärna HR-specialist Julia Joachimsson. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Thomas Bosshard för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se. Din ansökan Välkommen med din ansökan senast 16 januari 2022. SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!