LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktor i fysikalisk materialkemi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-04-15. Projektbeskrivning Anställningen kommer att kopplas till projektet Ljusemitterande elektrokemiska celler som energieffektiva ljuskällor, finansierat av Vetenskapsrådet. Målet är att utveckla effektiva övergångsmetallbaserade komplex som emittermaterial för användning i organisk belysning, speciellt i ljusemitterande elektrokemiska celler och analysera deras struktur och egenskaper och utvärdera deras lämplighet för applikationer i organiska belysningsenheter som OLED eller LEC. Den framgångsrika sökanden kommer att integreras i ett internationellt, dynamiskt, tvärvetenskapligt forskargrupp av ingenjörer, kemister och fysiker. Arbetsuppgifter Anställningen involverar forskning inom syntes och charterisering av övergångsmetallkomplex. Efterföljande materialkarakterisering omfattar bekräftelse av den kemiska identiteten, strukturanalys, cyklisk voltammetri och karakterisering av termiska och optiska materialegenskaper med tonvikt på foto- och elektroluminiscens. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Urvalet baseras på vetenskaplig kompetens och erfarenhet inom relevanta områden. Under utnämningsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas forskningsförmågan. Erfarenhet av kemisk syntes och karakterisering är obligatorisk. Den framgångsrika kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av kemi för syntetiska material. Fördelaktig är tidigare forskningserfarenhet inom området organisk belysning som OLED eller LEC samt DSSC, hybrid solceller eller relaterade forskningsområden. Kunskap om strukturanalys, NMR- och masspektroskopi, cyklisk voltammetri, termisk analys såsom TG / DTA / TG och andra analytiska tekniker är fördelaktig. Färdigheter i syntes och hantering av material under inerta förhållanden är välkomna. Kandidaten måste dokumentera erfarenheterna genom publicering i kända, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter och / eller en doktorsavhandling inom det relevanta området. Sökande måste ha starka kommunikationsförmåga med utmärkta kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga. Sökande måste ha god kommunikationsförmåga med utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Mer information om tjänsten kan erhållas från huvudutredaren, professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se; www.mudring.org. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!