LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetslektor i teoretisk filosofi, en eller flera

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och filosofilärare. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden. Institutionens hemsida finner du här.   Ämne Teoretisk filosofi Liksom majoriteten av svenska filosofi-institutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi, vetenskapsfilosofi, och medvetandefilosofi. I Göteborg finns flertalet av dessa områden representerade även inom forskningen.   Ämnesbeskrivning Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras traditionellt frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur (metafysik och medvetandefilosofi), liksom frågor som rör hur vi kan veta (epistemologi, vetenskapsteori) och uttrycka (språkfilosofi och logik) något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre alla dessa områden. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella. Metodologiskt har den forskning och undervisning som nu bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning i analytisk filosofi, ibland med särskild tyngdpunkt på historiska perspektiv på ämnet. För mer information om vårt ämne besök gärna vår hemsida här. Teoretisk filosofis huvudsakliga undervisningsuppdrag omfattar främst utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå i teoretisk filosofi, men även undervisning på kvälls- och distanskurser gemensamma för filosofiämnena, liksom på ämneslärarutbildningen i filosofi. Ämnets anställda undervisar även regelbundet på kandidatprogrammet i Liberal Arts, på mastersprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, samt på lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser.   Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar forskning, undervisning och administration. Forskning: Innehavaren av anställningen förväntas bedriva och publicera forskning i teoretisk filosofi på konkurrenskraftig internationell nivå inom dennes specialområde(n). Hen förväntas aktivt söka externa forskningsmedel, gärna i samarbete med andra forskare, från institutionen eller från andra lärosäten och/eller ämnen. Innehavaren av anställningen förväntas också aktivt bidra till ämnets forskningsmiljö bland annat genom att medverka på ämnets forskningsseminarium. Undervisning: Innehavaren av anställningen förväntas även undervisa, i första hand på kurser i teoretisk filosofi på grundnivå (såsom filosofisk metod, filosofins historia, kunskapsteori, logik, språkfilosofi, metafysik, och medvetandefilosofi), avancerad nivå (såsom valbara forskningsorienterade kurser samt handledning av kandidat- och mastersuppsatser), samt—i viss mån—på forskarnivå (i första hand handledning av doktorander). Undervisning inom lärarutbildningen och på program såsom det i Liberal Arts kan också ingå. Undervisningsuppdraget inkluderar, förutom undervisning och examination, seminarieledning och undervisningsadministration samt handledning av uppsatser på kandidat- och avancerad nivå. Undervisning och handledning på forskarnivå i teoretisk filosofi kan också förekomma.   Innehavaren av anställningen förväntas även bidra till arbetet med utveckling av nya kurser och utbildningar. Undervisningsspråk är antingen svenska eller engelska. Administration: Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet.    För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se.  Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!