LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertörns Högskola

Projektforskare i religionsvetenskap

  • Skola & utbildning

Huddinge

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Ämnet religionsvetenskap ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkeologi, arkivvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet och MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University). Ämnet religionsvetenskap har en inriktning mot levd religion, med profilområdena islam, kristendom, nyreligiositet, sekularitet, interkulturell religionsdidaktik, samt religion och hälsa. Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom den interkulturella lärarutbildningen, polisutbildningen, journalistutbildningen, IMER-programmet, Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF). Arbetsuppgifter Projektforskares arbetsuppgifter inbegriper forskning inom projektet ”Rituellt bunden och såld”: Religiös tro och utövande inom människohandel och prostitution av afrikanska kvinnor i Europa. Syftet med denna studie är att upptäcka, beskriva och generera kunskap om hur religiösa ritualer utnyttjas för prostitution och trafficking av afrikanska kvinnor i Europa. En viss grad av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av den totala anställningsgraden. Administrativa arbetsuppgifter förekommer, som projektledning. Undervisning bedrivs på engelska. Behörighet Behörig att anställas som projektforskare i religionsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap. Anställningen förutsätter egen forskningsfinansiering under 4 år. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning engelska. Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet för forskningsprojektet, deltagande i andra forskningsprojekt, forskningssamarbeten, och bidrag till ämnesområdets utveckling. Bedömningsgrunder För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. • Forskningserfarenhet inom religionsvetenskaplig forskning rörande freds och konfliktkunskap, försoningsprocesser, internationell migration och mänsklig säkerhet. • Skicklighet inom ämnesövergripande forskning • God samarbetsförmåga • Administrativ skicklighet För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning Anställningen Anställningen är tillsvidare på deltid 50 % med tillträde 2020-06-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Ansökan Sista ansökningsdag är 2021-04-14. Ytterligare upplysningar Linda Vikdahl, avdelningsföreståndare, 08-608 44 16, linda.vikdahl@sh.se Marianne Mosesson, personalhandläggare, 08-608 40 70, marianne.mosesson@sh.se   Välkommen med din ansökan! På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Södertörns Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!