LetsGig & Mecenat
Gigg från: Luleå Tekniska Universitet

Doktorand i träteknik

  • Skola & utbildning

Skellefteå

– CT-skanning för klassificering av trä avseende skärbarhet Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vi söker en motiverad doktorand till forskningsämnet träteknik vid Luleå tekniska universitet  som både självständigt och i samarbete med kollegor kan genomföra kvalificerad forskning i vår forskningsgrupp. Du kommer att arbeta inom området för det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD Co E. CT WOOD har sin hemvist vid Luleå teknisk universitet, träteknik i Skellefteå och bakom satsning står Skogsindustrierna/Svenskt Trä, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet, tillsammans med industrin. Doktorandtjänsten är unik och kommer att leda till en framtida efterfrågad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i kreativa forskningsmiljöer vid såväl universitetet som i de organisationer och företag som vi samarbetar med. Ett aktivt deltagande i att vidareutveckla det internationella forskningssamhället inom området kommer att premieras. ARBETSUPPGIFTER Forskningsområdet är multidisciplinärt av både vetenskaplig och tillämpad art, samt inkluderar områden som materialvetenskap, fysik och industriell produktionsteknik. Arbetet kommer att innefatta utveckling av metoder för att med hjälp av CT-skanning analysera trä och andra biobaserade material för att kunna styra skärprocessen på ett bättre sätt. Projektet kommer att samverka med andra projekt där man arbetar med utveckling av mätmetoder, materialanalys, optimering av värdeutbyte, processoptimering, och kvalitetsstyrning. Avancerad mätteknik tidigt i processen är grunden till optimering av efterföljande produktionsled. Under den första perioden av ditt doktorandarbete kommer du att arbeta inom projektet ”Bioinnovation Hypotesprövning - Bättre sågning” i samarbete med Skogforsk, Thyren och Uppsala universitet, samt flera industrier. Allt vetenskapligt arbete presenteras på engelska i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser. KVALIFIKATIONER Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1) avlagt en examen på avancerad nivå 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Lämplig bakgrund är en grundutbildning i fysik eller motsvarande. Den sökande ska ha ett tydligt intresse för fysik, beräkningar, datorsimuleringar, experimentella studier och sedvanliga ingenjörsmässiga frågeställningar. Den sökande ska vara en god lagspelare med goda kunskaper i engelska, i såväl muntlig som skriftlig framställan. Kunskaper i det svenska språket är inte ett krav för tjänsten, men den sökande ska på några års sikt kunna utföra arbetsuppgifter som kräver förståelse i svenska. För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.            INFORMATION Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma. För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se Professor, Lars Hansson, 0730-57 62 54, lars.hansson@ltu.se Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se ANSÖKAN Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 15 Januari 2021 Referensnummer: 4315-2020

Luleå Tekniska Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!