LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Markstrateg

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Mark- och exploateringsavdelningen Vill du arbeta med att stärka den kommunala markreserven i en av Sveriges största och mest expansiva kommuner? Vi erbjuder dig att tillsammans med andra bidra till att skapa en hållbar kommun och storstad för nästa generation! I Uppsala välkomnar vi nyskapande samhällsutveckling. Uppsala kommun leder arbetet med nya tätorter, stadsdelar, stationsområden, spårväg och snabbcykelleder, rum för innovativa bostadsprojekt, för näringslivets utveckling, nya evenemangsarenor och samhällsservice. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för stadens och hela kommunens utveckling. Uppsalas satsningar inom samhällsutveckling, tillväxt och hållbarhet har lett till att kommunen fått utmärkelser som global klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i. En förutsättning för all den utveckling kommunen arbetar med är en kommunal markreserv, både på kort och lång sikt. Vi söker därför en markstrateg till stadsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning med ansvar för kommunens strategiska markförvärv. Vårt uppdrag är att skapa långsiktiga värden för Uppsala genom att utveckla och aktivt förvalta kommunens mark. Mark- och exploateringsavdelningen hanterar ett stort antal samhällsutvecklingsprojekt, stora som små, förvaltar kommunägd mark och ansvarar för strategiska markförvärv. Vi arbetar också mycket med verksamhetsutveckling och inför nya effektiviserande verktyg och processer. Läs här om hur Uppsala växer (https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/) och om stadsbyggnadsförvaltningen (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen/?selectedyear=) Ditt uppdrag Som markstrateg i Uppsala kommun arbetar du aktivt med att stärka kommunens markreserv. Du ansvarar för och arbetar operativt med strategiska markförvärv utifrån kommunens olika behov. Vi är idag tre medarbetare som delvis jobbar med strategiska markförvärv men som markstrateg kommer du att ha ett övergripande ansvar tillsammans med ansvarig enhetschef. Du gör avvägningar om vilken mark som är av strategisk vikt för kommunen att äga och du bedömer framtida ekonomiska förutsättningar för utveckling och förvaltning. Du är även med och gör olika avvägningar kopplat till markreserven i exempelvis markstrategier och översiktsplanering. Tillsammans med mark- och exploateringsavdelningens markförvaltare är du med och planerar framtida förvaltning av den mark som köps in. Du rapporterar till ansvarig enhetschef, avdelningens ledningsgrupp och politiken efter behov. Du arbetar i ett nära samarbete med övriga medarbetare inom mark- och exploateringsavdelningen och samverkar även med andra inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Som markstrateg har du även mycket kontakt med markägare och du är kommunens ansikte utåt i olika förhandlingar. Din bakgrund Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom fastighetsutveckling, transaktioner, markförhandling, exploatering eller värdering. Du har erfarenhet av markförhandlingar samt köp och/eller försäljning av fastigheter och en förståelse för fastighetsvärdering. Som grund har du en akademisk utbildning inom stadsbyggnad, fastighetsekonomi, lantmäteri eller liknande som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. För att vara aktuell för tjänsten behöver du dessutom ha B-körkort och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Som person är du social och har god förmåga att skapa, underhålla och utveckla relationer. Du tänker strategiskt och kan se långsiktiga konsekvenser av dina beslut. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Jonas Svensson, enhetschef, 018-727 49 41, jonas.svensson@uppsala.se Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kan du också kontakta: Sandra Sjöblom, HR-specialist, 018-727 67 03 Fackliga företrädare: Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58 Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24 Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!