LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings kommun

Kommunikationsstrateg till Staben

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Linköping

Om Social- och omsorgsförvaltningen Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar. Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”Om arbetsplatsen Nämnderna inom social sektor har det övergripande ansvaret att bidra till att äldre, funktionshindrade och personer i behov av socialt stöd är trygga i sin vardag och får hjälp när behov uppstår. Social- och omsorgsförvaltningen informerar, utreder, beslutar och följer upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar också med att upphandla och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg.  Kommunikationsverksamheten på förvaltningen ansvarar för den interna och externa kommunikationen på förvaltningen och består idag av en kommunikationsstrateg och en kommunikatör.  Många spännande utvecklingsområden är på gång på förvaltningen, där kommunikation är en viktig del. Vi är mitt inne i ett stort förändringsarbete "Social- och omsorgsförvaltning i tiden", som drog igång efter att Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen för två år sedan slogs ihop till en förvaltning. En förändring för att kunna möta upp framtida samhällsutmaningar, där vi måste hitta nya arbetssätt. Som ett led i det verkställdes vår nya organisation 1 november 2020. Vi kommer under det närmaste halvåret ta fram en ny kommunikationsstruktur, som innefattar samverkan både inom förvaltningen och med våra samverkansparter. Arbetsbeskrivning Vi söker nu en kommunikationsstrateg som har uppdraget att utveckla och driva kommunikationsverksamheten inom Social- och omsorgsförvaltningen. Som ansvarig för förvaltningens kommunikation stöttar du ledningsgruppen och förvaltningsdirektören för att förvaltningen ska nå sina mål. Till din hjälp har du en kommunikatör på förvaltningen och du rapporterar till biträdande förvaltningsdirektör.  Du kommer arbeta i en roll med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, och vara i en föränderlig och bred verksamhet som arbetar mot målgrupper där du kan göra skillnad! I arbetet ingår både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du kommer att agera som ledare i en del sammanhang, samtidigt som du i andra sammanhang producerar budskap och innehåll till relevanta kommunikationskanaler. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du självständigt fånga upp områden som kräver insatser.  En viktig uppgift är att hitta nya vägar för att kunna kommunicera med prioriterade målgrupper, både internt och externt, i olika utvecklingsarbeten och i det vardagliga arbetet. Du arbetar med ett omvärldsperspektiv och kommunicerar ut den sociala sektorns arbete så den når medborgare och utförare, och bygger Social- och omsorgsförvaltningens identitet. Du kommer även ingå i ett kommungemensamt ledningsforum för kommunikationsverksamheten, som leds av Linköpings kommuns kommunikationsdirektör. Tillsammans med Linköpings centrala kommunikationsstab utvecklar du den kommunövergripande kommunikationsverksamheten, som kommer att genomföra stora förändringar de kommande åren. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete på övergripande nivå är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är även meriterande med kunskap om verksamhetsområdet inom social sektor. Du är van att arbeta i dagens digitala kommunikationslandskap och har god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska, anpassat till olika kanaler och forum. Du kan arbeta självständigt och själv driva dina processer vidare och du har ett flexibelt förhållningssätt till ändrade förutsättningar. Som person är du initiativrik och kommer ofta med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har förmågan att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. I din yrkesroll är du utåtriktad, socialt aktiv och bygger och underhåller dina relationer. Information om tjänsten Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 6669 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!