LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sollentuna kommun

Forskningsledare inom socialt arbete

  • Vård & assistans

Sollentuna

Fo U Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län. Genom forskning, utvecklingsarbete och stöd till systematisk uppföljning och implementering ska Fo U Nordväst bidra till att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Verksamheten fungerar som en mötesplats mellan praktik och forskning, vilket innebär att arbetet sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Fo U Nordväst ägs av kommunerna: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar. Vi befinner oss i en spännande fas där Fo U:s organisation kommer att utvecklas. Under året planeras en samlokalisering med Fo U Nu. De båda Fo U-enheterna har i princip samma ägarkommuner men olika uppdrag där Fo U Nu främst arbetar med äldre och funktionshinderfrågor. Arbetsbeskrivning Som forskningsledare på Fo U Nordväst har du i uppdrag att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling samt stödja implementering av arbetssätt och metoder och lokal systematisk uppföljning. Du företräder verksamheten i olika sammanhang, bedriver omvärldsbevakning och bidrar till kunskapsutveckling genom att sprida forskning och underlätta för lärande och utveckling. I tjänsten ingår att samarbeta med relevanta aktörer såsom universitet- och högskola, andra myndigheter och Fo U-verksamheter. Du arbetar självständigt och i team med att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt. I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med och samarbete med yrkesverksamma inom socialtjänsten samt ledning av olika utvecklings- och projektgrupper för att stödja ett evidensbaserat socialt arbete och en lärande praktik. Fo U Nordväst är en liten organisation där alla förväntas hjälpas åt i stort och smått för att skapa en dynamisk och trivsam arbetsplats. Det är därför viktigt att du är flexibel och kan hantera såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter. Kvalifikationer För tjänsten är det önskvärt att sökande har avlagt doktorsexamen med inriktning mot socialt arbete eller annat för tjänsten relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig ämne. Sökande ska ha relevant samhälls- eller beteendevetenskaplig högskoleexamen. Meriterande är erfarenhet av forskning med kvantitativa metoder och lokal systematisk uppföljning. Meriterande är också att sökande varit yrkesverksam inom socialtjänstens verksamheter för individ- och familjeomsorg. Du har erfarenhet av projektplanering, utvärdering, nätverksarbete, rapportskrivning, att hålla workshops, seminarier och muntliga och digitala presentationer. Önskvärt är att du har tidigare erfarenhet av att söka och erhålla projekt- och forskningsanslag. Personliga egenskaper Du uppskattar och kan hantera en föränderlig tillvaro med varierande arbetsuppgifter och kan hantera såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter. Du tar ansvar för dina uppgifter och uppdrag. Du kan arbeta både självständigt och i team. Du är en skicklig kommunikatör, lyhörd och lyssnar och är mottaglig för våra samarbetspartners perspektiv och kompetens. Du har en positiv inställning till samarbete inom och utanför den egna verksamheten.  Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi erbjuder Vi välkomnar dig till en arbetsplats som präglas av kvalitet, stort engagemang och kreativitet! https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/   Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss!

Sollentuna kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!