LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Fastighetsverk

Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning SUA

  • Säkerhet & bevakning

Stockholm

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. Säkerhetsskyddsenheten är en av tre enheter inom Ledningsstöd. Enheten ansvarar för det övergripande säkerhetsskyddsarbetet på SFV och stödjer hela myndigheten i frågor kring säkerhetsskydd för konsulter, entreprenörer och egen personal. Enheten ansvarar även för säkerhetsrelaterat administrations- och metodarbete. Din roll  Att vara handläggare på säkerhetsskyddsenheten med inriktning säkerhetsskyddad upphandling innebär att arbeta i en central operativ roll med ansvar för den administrativa processen. Detta innebär att vara samordnande och rådgivande samt delta i utformnig och säkerställande av att rutiner och processer efterlevs. Viss utbildning av våra leverantörer och andra på SFV i relevanta regelverk samt delta i systematisk uppföljning ingår också. Du kommer att stödja hela organisationen i det pågående utvecklingsarbetet och föra myndigheten framåt inom säkerhetsskyddsområdet. Du kommer delta i interna projekt och i olika samverkansforum. Du kommer också att delta i andra utvecklingsområden som finns på enheten. Vissa strategiska arbetsuppgifter förekommer också då enhetens uppdrag är att svara för myndighetens övergripande säkerhetsskydd. Din profil  Vi söker dig med relevant utbildning inom säkerhetsskydd eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som SFV bedömer likvärdig. Du har god kunskap om säkerhetsskyddslagen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Du behöver också ha god IT-kunskap som användare och mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har erfarenhet av upphandlingar. Har du dessutom kunskap om offentlighets- och sekretesslag (OSL), erfarenhet av arbete med säkerhet- och säkerhetsskyddsanalyser samt erfarenhet av säkerhetsprövning ser vi det som meriterande.  Erfarenhet av arbete med signalskydd och IT-stödet Scapa är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som handläggare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga. Struktur, målmedvetenhet och engagemang ser vi som viktigt. Då rollen innebär en del administrativt arbete ser vi att du är självgående och arbetar resultatfokuserat. Mer information  SFV tillämpar 6 mån provanställning Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna säkerhetsklassificering krävs ett svensk medborgarskap. Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.   Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.  Sista ansökningsdag är 2021-10-11 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Statens Fastighetsverk

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!