LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Fastighetsverk

Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning informationssäkerhet

  • Säkerhet & bevakning

Stockholm

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.  Säkerhetsskyddsenheten är en av tre enheter inom Ledningsstöd. Enheten ansvarar för det övergripande säkerhetsskyddsarbetet på SFV och stödjer hela myndigheten i frågor kring säkerhetsskydd för konsulter, entreprenörer och egen personal. Enheten ansvarar även för säkerhetsrelaterat administrations- och metodarbete. Din roll  Att vara handläggare med inriktning informationssäkerhet innebär att du är stödjande, rådgivande, utbildande och samordnande. En central del i rollen är att stödja hela organisationen i det pågående utvecklingsarbetet och föra myndigheten framåt inom säkerhetsskyddsområdet. Du kommer delta i främst interna projekt och i olika samverkansforum. Vår verksamhet är utåtriktad, med många kontaktytor både internt och externt som du blir en aktiv del av. Du stöttar enheter och fastighetsområden i bedömningar, klassificeringar och praktisk hantering och säkerställer att regler och processer efterlevs. Du kommer även vara delaktig i utbildningar och i framtagande av information kring informationssäkerhet. Arbetet är operativt men strategiska arbetsuppgifter förekommer då enhetens uppdrag är att svara för myndighetens övergripande säkerhetsskydd. Vi arbetar i nära samverkan med myndighetens säkerhetschef, som också är informationssäkerhetssansvarig. I den samverkan ingår även arbete med verksamhetsskydd. I den här rollen arbetar du i huvudsak med operativt stöd gällande informationssäkerhet men beroende på din bakgrund och erfarenhet kan du även få möjlighet att bidra och utvecklas inom andra områden som enheten ansvarar för, tex personalsäkerhet och fysiskt skydd. Din profil  Vi söker dig med relevant utbildning inom säkerhetsskydd med inriktning informationssäkerhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som SFV bedömer likvärdiga. Du har god kunskap om säkerhetsskyddslagen och minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Du behöver också ha god IT-kunskap som användare och mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Har du dessutom kunskap om offentlighets- och sekretesslag (OSL), erfarenhet av arbete med säkerhet- och säkerhetsskyddsanalyser ser vi det som meriterande. Du får också gärna tidigare ha arbetat inom offentlig förvaltning och ha erfarenhet av hur det är att arbeta i en större organisation. Meriterande är också erfarenhet av förändringsarbete, utvecklingsarbete och projektledning. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som handläggare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga. Struktur, målmedvetenhet och engagemang ser vi som viktigt. Mer information  SFV tillämpar 6 mån provanställning Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna säkerhetsklassificering krävs ett svensk medborgarskap. Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.   Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.  Sista ansökningsdag är 2021-10-11 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Statens Fastighetsverk

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!