LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Biträdande enhetschef till familjevården,

  • Övrigt

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad. Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap. Beskrivning Inom Avdelningen barn och unga pågår ett förändringsarbete mot en innovativ och hållbar socialtjänst som ligger i linje med idéerna för en ny socialtjänstlag. Tillsammans inom avdelningen arbetar vi för att nå våra mål för att kunna göra skillnad för barn och unga. Vårt arbete är ständigt under utveckling och förbättring. I projektform pågår ett arbete med att ta fram en modell för tidigt socialt stöd vilket innebär att arbetssätt och funktioner ses över. Familjevården utgör tillsammans med familjerätten och mottagningsgruppen för barn och unga Familj- och mottagningsenheten, som leds av en enhetschef och bitr. enhetschefer för respektive verksamhetsområde. Familjevården är idag organiserad i ett delat ledarskap, genom två bitr. enhetschefer. Gruppen består av 13 socialsekreterare, fem familjehemssekreterare, sex barnsekreterare och två kontaktsekreterare. Den tjänst vi söker är den bitr. enhetschef som primärt ansvarar för familjehemssekreterarna, vilka arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehemmen. Den andra bitr. enhetschefen ansvarar primärt för barnsekreterarna, vilka arbetar med uppföljningen av vården för de placerade barnen och ungdomarna. Arbetsuppgifter Som biträdande enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Familj och mottagningsenheten. Du leder och fördelar arbetet i gruppen och ansvarar för en rättssäker handläggning. Du handleder dina medarbetare både individuellt och i grupp och du har delvis personal- och arbetsmiljöansvar. Kvalifikationer Vi söker dig om är utbildad socionom och har en flerårig dokumenterad erfarenhet av familjehemsvård. Meriterande är om du har tidigare chefs-/ledarerfarenhet och om du gått ledarskapsutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att vara aktuell för tjänsten behöver du har följande kompetenser; Du är initiativ- och ansvarstagande och har förmåga att själv strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och kan se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer. Vidare är du trygg, ambitiös och förtroendeskapande. Du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan därmed vid behov snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar. Villkor Intervjuer sker löpande. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregistret visas upp. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!