LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Samhällsplanerare/ Arkitekt till Övergripande planering, Umeå Kommun

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Umeå

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant, roligt och utmanande att arbeta i Umeå kommun. Den främsta är att vi alla i kommunen har ett viktigt uppdrag – att göra det bästa för våra kommuninnevånare. För oss är tillväxt, utveckling, hållbarhet, samhällsnytta och kvalitet centrala nyckelord. Vi är måna om våra medarbetare och hoppas att du vill bidra. Övergripande planering arbetar med att skapa fysiska förutsättningar för Umeås hållbara tillväxt för att bli 200 000 invånare till år 2050. Vi arbetar även med analyser, underlag och statistik. Vi initierar, driver och leder utvecklingsprojekt inom bland annat infrastruktur, landsbygd, jämställdhet, social hållbarhet samt hållbar stadsutveckling. Nu söker vi en samhällsplanerare som vill vara en del av ett engagerat och drivet team! Dina arbetsuppgifter Nu finns en möjlighet för dig med erfarenhet av stadsplanering och intresse för samhällsfrågor att söka tjänsten som samhällsplanerare/arkitekt på Övergripande planering, Umeå kommun! Ditt uppdrag är att bidra till att bredda avdelningens kompetens inom gestaltad livsmiljö. Arkitektur och gestaltning är viktiga delar för att nå vårt övergripande mål med 200 000 invånare till år 2050 med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt. För att ta nästa steg i vår stadsutveckling är du med vid metodutveckling och arbetar med policyfrågor, råd och riktlinjer för strategiska och viktiga stadsbyggnads- och stadsmiljöfrågor som är angelägna för kommunens tillväxt. Denna roll innebär: - arbete med översiktsplanering, fördjupningar av översiktsplanen, geografiska eller tematiska, andra strategiska planeringsfrågor samt stadsutvecklingsprojekt. - ett växelspel mellan större stadsutvecklingsprojekt och mindre utredningsuppdrag som kan innebära att skissa och översiktligt visualisera en plats möjliga utveckling för bebyggelse eller offentliga rum. - arbete med innovativa medborgardialoger med samskapande som utgångspunkt. - omvärldsbevakning, både nationellt och internationellt. - arbete med att skriva fram beslutsunderlag till remissvar från olika myndigheter och andra organisationer. - att representera det strategiska samhällsbyggandet i olika lokala och regionala sammanhang. Vi har fokus på implementering av digitala verktyg vilket den här rollen blir en del i. Du arbetar i samverkan med Umeås stadsarkitekt, mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen mfl. Det handlar om att delta i planeringens tidiga faser med stark drivkraft och tydlig inriktning se till att Umeå utvecklas till en alltmer attraktiv och hållbar stad och når vårt övergripande mål om 200 000 invånare till år 2050. Kvalifikationer Tjänsten innebär stora kontaktytor, vilket kräver god samarbetsförmåga samt ett naturligt intresse för att bygga goda relationer och skapa nätverk. Eftersom du och dina kollegor arbetar med frågor som rör arkitektur och stadsplanering behöver du ha förmågan att skifta mellan ett strategiskt och operativt perspektiv samt kunna kommunicera dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper. För att lyckas i rollen behöver du skapa dig en övergripande bild av förvaltningens processer och på så sätt tillämpa och utveckla den kompetens som finns inom organisationen. Du är processorienterad med gedigen erfarenhet av att driva större uppdrag och utredningar. Du är van vid att arbeta i projektform, där du har ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att uppvisa goda resultat med hög kvalitet. Du är öppen för förslag och idéer och har en lösningsorienterad inställning gentemot nya förutsättningar som kan uppkomma längs vägen. Vi söker dig som uppfyller följande krav: - Relevant arkitektutbildning med inriktning mot samhälls- och stadsplanering, fysisk planering eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. - Flerårig erfarenhet av arbete i stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsfrågor. - Erfarenhet som projektledare med inriktning fysisk, strategisk planering. - Utöver goda allmänna IT-kunskaper även kunskaper i Adobe för att kunna visualisera och konkretisera stadsutvecklingsidéer samt vana vid arbete med GIS-analyser som verktyg. - Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är också meriterande om du har med dig följande: - Arbetslivserfarenhet av medskapande medborgardialog. - Erfarenhet av att i arkitektrollen arbetat med översiktsplanering, exempelvis med illustrationer och skiss. - Erfarenhet av arkitektur- och gestaltningsfrågor på ett övergripande och strategiskt plan. - Erfarenhet från Agenda 2030 och kunskap om hållbarhetsmålen. Det viktigaste är ditt förhållningssätt och din nyfikenhet. Hos oss är alla ledare. Du gör dina kollegor bra, och du låter dina kollegor göra dig bra. Har du ett eget driv och lätt att ta till dig, och förmedla, kunskap så kommer vi ha alla möjligheter att trivas tillsammans.  Välkommen med din ansökan! Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!