LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mittuniversitetet

Doktorand (licentiand) i informationssystem

  • Skola & utbildning

Sundsvall

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi. Tjänsten är inriktad mot studier av digitalisering, samhällsförändring och värdeutveckling i ett brett perspektiv inom Forum för digitalisering (FODI), en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktningarna arkiv- och informationsvetenskap, informatik och industriell organisation och ekonomi. Föreslagen tjänst kommer i huvudsak att arbeta inom den forskargrupp som fokuserar på värdeskapande digitalisering och då framförallt analysera frågor kring olika former av ansvarsutkrävande. Informationssystem har sedan länge dragits med svårigheter att skapa utlovat värde och processen mellan förväntningar, upphandling, utvärdering och ansvarsutkrävande är därför fokus för föreslaget doktorandprojekt. Doktorandprojektet är även ett samarbete mellan Forum för digitalisering och Centrum för ekonomiska relationer (CER) som fokuserar på finansiella utmaningar.  För mer information om forskarmiljön se: https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/fodi/. Arbetsuppgifter Fokus är att studera digitalisering som fenomen, tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser och framförallt mekanismer för ansvarsutkrävande. Det innebär att vi söker en doktorand som har förmåga att arbeta tvär- och multidisciplinärt och hantera många olika teoretiska perspektiv och ramverk. Det är också en fördel med en tydlig positionering inom kritisk analys kombinerat med en förmåga till konstruktivt tänkande. Frågor kring samhällets digitalisering och hållbarhet ställer särskilda krav på en grundläggande förståelse för samhällsutveckling så vi ser det som en fördel med studier inom flera olika discipliner (samhällsvetenskapliga och teknovetenskapliga). Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för hur digitalisering kan förstås och hur tänkta värden kan uppstå är ett krav. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Behörighet och bedömningsgrunder Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, informatik, informationssystem, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Anställning: Denna anställning avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Placeringsort: Sundsvall Tillträde: Enligt överenskommelse. Information: lämnas av Professor Katarina Gidlund, mailto:katarina.l.gidlund@miun.se, tel 010-142 89 21, eller Prefekt Patrik Österberg, mailto:patrik.osterberg@miun.se, tel 010-142 86 14. Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-16. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Mittuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!