LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Naturvårdshandläggare/projektledare invasiva arter, akvatisk inriktning

  • Övrigt

Nyköping

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. Länsstyrelsen i Södermanlands län söker en Naturvårdshandläggare/projektledare invasiva arter, akvatisk inriktning (ref.nr 112-9320-2020) Tjänsten är placerad på Naturskyddenheten som tillsammans med tre andra enheter finns på avdelningen för natur och miljö. Förutom naturskydd finns andra samhällsviktiga frågor som naturvård, miljöskydd och vatten på avdelningen. Naturskyddsenheten består för närvarande av 17 medarbetare. Enheten arbetar med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, invasiva främmande arter, artskydd samt handläggning av flera olika naturvårdsärenden enligt miljöbalken och bidrar på så sätt till länets hållbara utveckling. Arbetsuppgifter Invasiva främmande arter (IAS) är ett av de största hoten mot biologisk mångfald sett ur ett globalt perspektiv. De åtgärder som behöver sättas in handlar i första hand om att förhindra att arterna etablerar eller sprider sig i länet och landet. För att uppnå detta krävs åtgärder på många plan och arbetet inbegriper aktörer i alla delar av samhället, statliga myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner. Länsstyrelsen har ansvaret att på regional nivå samordna arbetet med invasiva främmande arter. Uppdraget är både omfattande och utmanande och på Länsstyrelsen arbetar för närvarande en person med uppdraget. Vi behöver nu förstärka organisationen med ytterligare en medarbetare som har en akvatisk bakgrund, och därmed kommer arbetet med invasiva arter att kunna bedrivas i en arbetsgrupp. Länsstyrelsen ska leda arbetet med invasiva främmande arter inom länet. Arbetsuppgifterna är till stor del utåtriktade och handlar bland annat om att samverka med och samordna olika aktörer. I arbetsuppgifterna ingår även prioritering, planering och uppföljning av åtgärder samt kommunikation och kunskapsspridning om problematiken med invasiva främmande arter. Även rådgivning, viss tillsyn samt arbete med att bygga upp kunskapsunderlag om arternas förekomst och spridning ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp som också kommer att ha stöd av ett nätverk av handläggare från andra länsstyrelser, samt Naturvårdsverket och Havs-och Vattenmyndigheten. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver med olika uppdrag inom avdelningens och enhetens område. Kvalifikationer och profil Vi söker dig som har: • relevant akademisk examen inom biologi, miljövetenskap med akvatisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig • erfarenhet av liknande arbete på statlig myndighet eller kommun • goda kunskaper inom arbetsfältet arter, naturtyper och biologisk mångfald • mycket god förmåga och vana av att kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket • körkort för personbil Det är dessutom meriterande om du har: • kunskap om de regionala förhållandena i länet • goda kunskaper om miljöbalkens bestämmelser och annan relevant lagstiftning • erfarenhet att ha arbetat med tillsyn inom myndighet • goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta i GIS • god erfarenhet av att koordinera och samordna liknande arbete • goda kunskaper om vattenlevande arter och deras ekologi • limnologisk kompetens • båtvana I tjänsten ingår täta kontakter med privatpersoner, markägare, kommuner, andra myndigheter/organisationer och experter inom Länsstyrelsen. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en medarbetare som har lätt för att samarbeta och som har god förmåga att lyssna och ta till sig synpunkter och kunskap från andra. Samtidigt är du en person som delar med dig av din kompetens och din erfarenhet såväl inom som utanför myndigheten. Arbetet förutsätter att du har förmåga till ett helhetsperspektiv, att du är strategisk med en problemlösande analysförmåga. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och riktlinjer och trivs med att driva och utveckla verksamheten. Du är strukturerad och van vid att hantera flera uppdrag samtidigt. Du ska även kunna arbeta självständigt, noggrant och målinriktat. För att klara de krav som ställs på resultat söker vi dig som både är driven och uthållig. Om tjänsten Anställningen är tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Information Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Bo Westman. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Karl-Joel Sundholm (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel). Ansökan Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 13 april  2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.   Om Länsstyrelsen Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, Linked In och Twitter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!