LetsGig & Mecenat
Gigg från: Södertörns Högskola

Lektor i estetik

  • Skola & utbildning

Huddinge

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Estetik vid Södertörns högskola erbjuder en bred humanistisk utbildning med samhällsrelevant orientering. Utbildningen lägger grunden till en teoretisk förståelse av estetiska frågeställningar i vid mening. Ämnet utgår från en bred förståelse av estetiken som sinnlighetslära, med fokus på den filosofiska traditionen. Kurserna behandlar bland annat filosofisk estetik, modernitet och modernism, estetik och medier, estetik och genus, estetik och politik, estetik och postkolonial teoribildning. Ämnet erbjuder kurser från A-nivå till och med forskarutbildning. Det riktar sig också mot arbete inom kultursektorn och månar om samverkan med kulturinstitutioner som exempelvis museer och förlag. För fullständig information se nedanstående länk: https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=4497&rmlang=SE Anställningen Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Ansökan Sista ansökningsdag är 2021-04-15. Ytterligare upplysningar Mattias Pirholt, avdelningsföreståndare, mattias.pirholt@sh.se, 08-608 47 28 Åsa Arketeg, ämnessamordnare, asa.arketeg@sh.se, 08-608 43 70 Viktor Hasselgren, HR-specialist, rekrytering@sh.se. 073-714 12 96 Välkommen med din ansökan! På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Södertörns Högskola

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!