LetsGig & Mecenat
Gigg från: Ekobrottsmyndigheten

Underrättelsehandläggare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle. Vid myndigheten finns Polisoperativa enheter som bedriver underrättelseverksamhet samt kvalificerat utredningsstöd i form av spaningsverksamhet och hemliga tvångsmedel. Underrättelseverksamhetens uppdrag är att utifrån inriktningar och beställningar ta fram underlag i form av brottsanmälningar eller rapporter för operativa, strategiska eller brottsförebyggande åtgärder. Arbetet bedrivs till stor del i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arbetsuppgifter Arbetet innebär i huvudsak att du utifrån myndighetens prioriteringar inhämtar, bearbetar, analyserar och sammanfattar information. Du identifierar trender och fenomen inom relevanta områden samt omsätter dessa till underlag för olika former av operativa åtgärder. I arbetet som underrättelsehandläggare ingår det att: Inhämta, bearbeta och analysera data och information i syfte att ta fram underlag för operativa åtgärder Självständigt handlägga underrättelseärenden Samverka internt, externt och internationellt Bidra i utvecklingen av underrättelseverksamheten Hålla sig uppdaterad på och följa gällande regelverk och rutiner gällande arbetssätt Hantera känslig information Arbeta i databaser och med analysverktyg Formella meriter Vi söker dig som har: Relevant akademisk utbildning eller polisexamen Kunskaper inom ekonomi eller juridik, t ex redovisning eller skatterätt som du fått från kurser eller via arbetslivserfarenhet Erfarenhet av inhämtning, bearbetning och analys av kvalitativ och kvantitativ data och information Erfarenhet av framtagande av underlag för beslut Vana att arbeta i Word, Excel och Powerpoint eller motsvarande programvaror God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Erfarenhet av rapportskrivande och beställardialog Det är meriterande om du har: Kunskap om ekonomisk brottslighet eller organiserad brottslighet Erfarenhet av brottsbekämpning Erfarenhet av underrättelsearbete eller utredningsarbete mot organiserad brottslighet Erfarenhet av arbete i databaser Erfarenhet av arbete vid myndighet eller annan organisation med koppling till Ekobrottsmyndighetens verksamhet Erfarenhet av internationell samverkan Ytterligare språkkunskaper Personliga egenskaper Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv. Du är självgående, kan prioritera och avgränsa ditt arbete utifrån uppdraget och ser till att ta ärenden eller projekt hela vägen i mål. Du har en god analytisk förmåga och kan se möjligheter till operativ framgång i den tillgängliga informationen. Du är kommunikativ och har lätt för att etablera och vidmakthålla kontakter. Du bidrar till ett gott samarbete på arbetsplatsen och delar med dig av din kunskap till andra. Dessutom kan du hantera toppar av intensivt arbete. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på hög integritet, det är därför viktigt att du har ett högt sekretessmedvetande. Kontaktpersoner Närmare upplysningar lämnas av sektionschef Jonas Ekelius 010-562 91 70 eller gruppchef Eric Weibring tfn 010-562 92 58 vid Polisoperativa enheten i Stockholm. Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson tfn 010-562 90 31 och för Polisförbundet Sofia Ask tfn 010-563 87 10. Övrig information I denna rekrytering är avsikten att anställa två personer. Placeringen är i Stockholm och avser tillsvidareanställning. De första sex månaderna avser provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Var noga med att i din ansökan precisera din kompetens och erfarenhet så att detta möter kraven som ställs under rubriken Formella meriter . Saknas detta kommer din ansökan inte att hanteras efter registreringen. Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 12 april 2021.

Ekobrottsmyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!