LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Planeringsledare folkhälsa

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. ARBETSUPPGIFTER Arbetet som planeringsledare folkhälsa utgår från folkhälsoavtalet mellan kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Västra Götalandsregionen. Uppdraget som planeringsledare ingår i avdelningen Samhällsutveckling på Stadsledningskontoret. Avdelningen har ett brett uppdrag med fokus på övergripande samhällsutvecklingsfrågor, som näringsliv, migration/integration, övergripande miljöfrågor och sociala hållbarhetsfrågor. I avdelningen ingår också samordningen av några av Kommunstyrelsens råd samt Ungdomsfullmäktige och Studentforum I dina arbetsuppgifter som planeringsledare folkhälsa ingår bl.a: • Övergripande samordning av folkhälsoarbetet i Göteborg • Ledning, styrning och uppföljning • Arbete med hälsodata • Samordna stadenövergripande utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet Att samverka är centralt i arbetet. Dina främsta samverkansparter finns på Stadsledningskontoret, i övriga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt Västra Götalandsregionen. Som planeringsledare folkhälsa arbetar du med frågor som rör jämlikhet, livsvillkor och social hållbarhet. Du ska också aktivt delta i avdelningens och områdets gemensamma utvecklingsarbete i frågor som rör övergripande samhällsförändringar. KVALIFIKATIONER Vi ser gärna att du har erfarenhet av samordning och planering på en organisationsövergripande nivå samt erfarenhet av ledning och styrning. Du bör vara väl insatt i frågor som rör folkhälsa, jämlikhet och hållbar utveckling främst ur det sociala perspektivet. Du bör ha erfarenhet av att självständigt bereda och handlägga ärenden. Du har dokumenterad erfarenhet av att utföra analys- och utredningsarbete. Du är väl förtrogen med ledning och styrning av folkhälsoarbetet på nationell, regional och kommunal nivå och du bör ha erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation. Vi ser att du har examen i folkhälsovetenskap, eller annan relevant högskoleutbildning inom motsvarande kunskapsområdet. Som person har du förmåga att se till helheten. Du är analytisk och metodisk, har god kommunikationsförmåga, samarbetar gärna och skapar delaktighet och drivkraft i de uppdrag du leder eller deltar i. Du är pedagogisk och uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi kommer vid denna rekrytering använda oss av tester som hjälp i urvalet. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!