LetsGig & Mecenat
Gigg från: Cabletronic AB

Ekonomi / inköps chef

  • Övrigt

Stockholm

Kort information om Cabletronic AB Cabletronic säljer ljud och bild produkter med tillhörande tjänster. Kunder är verksamma inom broadcasting, medicinteknik samt event. Se mer på www.cabletronic.se. Cabletronic har under många år haft en omsättning på ca 18-25 MSEK och har ca 12-15 anställda. Vi sitter i helt nyrenoverade och ljusa lokaler på Västbergaallé 32, Hägersten. Under 2020 fattades beslut om att göra en ordentlig satsning. Målsättningen är att inom två år ha en försäljning på över 35 MSEK. Företaget har bland annat implementerat ett nytt affärssystem med bättre möjlighet att automatisera arbetet samt är i full gång med framtagande av en helt ny webshop. Vår nuvarande ekonomiansvariga har lagt en bra grund med struktur och ordning. Hon går nu vidare mot nya utmaningar och vi söker därför en ersättare. Under de senaste åren har ekonomiarbetet upptagit ca 50-60 % av ett heltidsarbete. Det ekonomiarbete som avses är: löpande bokföring, moms och skatt, löner, likviditetsplanering, budget/uppföljning samt bokslut. När det gäller inköp så innebär arbetet att förhandla med leverantörer, löpande se över inköpsförslag, säkerställa att vi har rätt antal produkter på lager, säkerställa att vi har rätt marginal mm Till din hjälp med både ekonomi och inköp finns två personer som idag arbetar med i huvudsak dessa uppgifter. Din uppgift blir att leda arbetat i denna grupp och tillsammans med VD driva utvecklingen framåt.

Cabletronic AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!