LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads kommun

Innovationsledare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 550 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, tryckeri, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter. Som innovationsledare tillhör du staben för de tekniska förvaltningarna (miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltning och teknik- och fastighetsförvaltningen). Staben har cirka 50 medarbetare fördelade på fyra enheter.  Vår verksamhetsidé är att staben ska vara nära och relevant för de tekniska förvaltningarna. Vi arbetar i aktivitetsbaserat kontor i Samhällsbyggnadshuset i Inre hamn. Arbetsuppgifter Teknik- och fastighetsförvaltningen är i en utvecklingsprocess som handlar om att vi behöver förstå och bättre anpassa vår verksamhet till Karlstadsbornas behov. Vi behöver därför bli bättre på innovation i form av nya arbetssätt, som skapar värde och som svarar upp mot dessa behov. Vi vill öka innovationstakten och vara möjliggörare genom att jobba mer och på nya sätt tillsammans med olika aktörer och med Karlstadsborna. Du kommer att vara den som hjälper oss att skapa den innovationskultur som förvaltningen behöver, för att i undersökande processer tydliggöra och prioritera de behov vi behöver möta. Detta tror vi görs genom att vi skapar nya, och är mer aktiva i redan befintliga, samverkansformer i kommunen, regionen och nationellt. För att lyckas tror vi att följande behöver finnas naturligt i processarbetet: - Kreativitet - Engagemang och driv - Handlingsinriktade team med fokus på effekt - Undersökande förhållningssätt - Aktivt lärande - Lustfylld och nyfiken kultur Innovation är ett ganska nytt arbetssätt som vi inte riktigt är vana vid än. Men vi vill utvecklas! Därför kommer du att jobba nära förvaltningsdirektören och förvaltningsledningen.  Kvalifikationer Vi söker dig som har några års erfarenhet från förändrings- och utvecklingsprocesser utifrån ett innovationsperspektiv i komplexa sammanhang. Du har högskoleutbildning och god förståelse för den kommunala samhällsbyggnadsprocessen med dess olika utmaningar. Har du dessutom byggt vidare din kunskap med kurser/utbildningar inom innovation, process- och projektledning ser vi det som meriterande. Du har god vana att leda kreativa processer där människor samskapar, något som du får användning för i ditt bidrag till ett bättre liv i solstaden. Vidare ser vi att du är en problemlösare och har lätt för att sätta dig in i nya frågeställningar av komplex karaktär. Här har du möjlighet att själv vara med att forma och påverka tjänsten, och vi ser därför att du behöver vara trygg i att inte ha alla ramar är på plats från början... Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att en framgång i den här rollen är att vara en god ledare med förmåga att inspirera och entusiasmera de du har runt omkring dig. Du är en relationsbyggare som är bra på att kommunicera och samarbeta med andra, samtidigt som du är målmedveten och har ett självgående och strukturerat arbetssätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!