LetsGig & Mecenat
Gigg från: Omnitas Consulting AB

Internship

  • Sälj & marknadsföring

Stockholm

I rådande tider med pågående klusterpandemi ser vi att det är flera unga som blir av med sina jobb på grund av arbetsbrist och ännu fler som står utanför arbetsmarknaden utan att få chans att visa vad de går för. Parallellt med detta är det många företag som gör allt de kan för att med hög grad av kreativitet hjälpa samhället att ta sig igenom denna nationella kris på bästa sätt. Vi på Omnitas Consulting vill också bidra och erbjuder därmed praktik på bredden i hopp om att hjälpa dig att lyckas, trots den rådande situationen. På så sätt kan du skaffa ett försprång och en språngbräda in arbetslivet och din nya karriär i hopp om att komma starkare ur hela COVID-19 situationen med ett attraktivt och konkurrenskraftigt CV. Om Omnitas Consulting Omnitas Consulting är en lösningsoberoende digital managementkonsultbyrå. Vi hjälper företag i alla storlekar och i alla branscher att mappa, digitalisera och optimera deras arbetsflöden och processer i syfte att effektivisera verksamhetsprocesser som utvecklar och förenklar arbete, produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Detta gör vi genom att ha ett holistiskt perspektiv på verksamhetsprocesser där vi tar hänsyn till alla relevanta parters individuella behov, samtidigt som vi skapar gemensamma flöden som främjar samarbetet i hela organisationen. Vi hanterar bland annat verksamhetsledning, försäljning/ CRM, avtalshantering, offerering och E-signering, intern styrning/ uppföljning, ärendehanteringssystem, produktionshantering, projektledning/ planering, koordinering av marknadsinsatser och supporthantering. Som verktyg använder vi oss av SAAS-tjänster såsom monday.com, Oneflow och Teamtailor. Handleding Vi på Omnitas ett tajt team som tar del av varandras kompetenser för att lösa våra arbetsuppgifter på bäst sätt för våra kunder och kommer att kunna erbjuda dig rutinerade handledare för att hjälpa dig utveckla dina kunskaper och färdigheter. Du kommer tillsammans med din handledare att kunna planera och påverka din verksamhet och utveckling. Som praktikant kommer du arbeta i nära samarbete vår seniora personal och du kommer att vara en aktiv part genom hela kundcykeln för att få en så god förståelse som möjligt för kundens behov. I detta ingår t.ex. att följa med på möten, leda workshops och ta fram lösningar, samt ta löpande ansvar för kundens lösning och behov. Handledarens målsättning är att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden, vilket kan innebära en anställning hos oss. Målgrupp Vi söker dig som är mellan 18 och 30 år. Vi har alltid fokuserat på individen och ser mångfald som en styrka och något som hjälper oss att må bättre och göra ett bättre jobb för våra kunder. Därmed ser vi gärna en bred representation avseende demografi, bakgrund och erfarenhet. Vi vill fokusera på dina egenskaper, ambition och attityd. Du har en stark nyfikenhet för att lära dig nya saker och att ta dig tid att lösa problem. För att du ska trivas är det viktigt att du är kreativ, van vid att arbeta självständigt tillsammans med ett team där alla strävar mot samma mål, är ödmjuka och hjälps åt. Du har social kompetens, lätt för att läsa mellan raderna, förenkla och förklara eventuella problem eller hinder med lösningen i fokus. Vi är öppna för flera sorters profiler med erfarenhet och intresse inom olika områden och bakgrunder för att komplettera varandra och skapa en bredd i vår gemensamma kompetens. - Du som älskar siffror och data inom statistik, ekonomistyrning, kodning. - Du som älskar att vara kreativ inom alla typer av design, skriva eller marknadsföring. - Du som älskar struktur och processer inom operations, produktion eller försäljning. - Du som älskar att prata med människor inom ramen för support, kundvård eller försäljning. Kanske har du ett annat intresseområde? Beskriv dig själv så bra som möjligt i ansökan så kommer vi titta på hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt CV på bästa sätt! Videopresentation väger tyngre än ett långt CV. Villkor Praktikavtal, max sex månader. Eventuellt stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller CSN är individuellt och utgår från praktikantens förutsättningar och kvalificering.

Omnitas Consulting AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!