LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro kommun

Enhetschef till Gata/Trafik, Park och gata

  • Övrigt

Örebro

Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna? Örebro växer och vi växer med staden och våra örebroare. Genom vårt arbete bidrar vi till att skapa en attraktiv plats för både privatpersoner och företag att bo och verka i Örebro. Om tjänsten I rollen som enhetschef över Gata/Trafik ingår verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Enheten består idag av cirka 45 medarbetare vilka främst utgörs av ingenjörer och handläggare. Aktuella ansvarsområden för enheten är myndighetsutövning, trafikplanering, platsupplåtelse, belysning, trafiksignaler och planering av gatudrift och underhåll. I verksamheten ingår även den kommunala parkeringsövervakningen som sköts operativt av en ansvarig gruppchef. Du förväntas jobba vidare med en pågående organisationsförändring vars syfte är att skapa resurser och på så vis bidra till en ökad effektivitet och minskad arbetsbelastning. Som enhetschef arbetar du i nära samarbete med såväl programområdet som våra övriga enheter där du driver din verksamhet framåt i utveckling och planering. Enhetschef för Gata/Trafik är direkt underställd verksamhetschefen för Park och Gata och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Huvudsakliga arbetsuppgifter • ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar • säkerställa verksamhetens mål och grunduppdrag • budgetarbete • efterleva arbetsmiljölagstiftning • utveckla arbetsprocesser för enheten samt arbeta fram och följa upp enhets -och individmål • stötta din verksamhet i att ta fram underlag för investeringar, samt genomföra planerade investeringar inom ditt verksamhetsområde • ta fram underlag/planer för drift samt bygghandlingar till vår egenregiverksamhet • upprätta ärenden och föredra i nämnd • säkerställa medarbetarnas kompetensutveckling samt genomföra utvecklings- och lönesamtal • säkerställa att verksamheten har ett medborgarperspektiv Kompetenskrav • akademisk examen eller motsvarande erfarenhet från ett eller flera verksamhetsområden som arbetsgivaren bedömer likvärdig • flerårig dokumenterad personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar  • erfarenhet och kunskap inom samhällsbyggnadsområdet • kompetens inom området väghållningens juridik • kunskaper om anläggningsarbete, främst inom belysning och gatuunderhåll • utbildning inom entreprenadjuridik • B-körkort Du har ett coachande ledarskap och ett värdegrundsbaserat arbetssätt, där tillit, trygghet, transparens och team är dina ledord. Du är samarbetsvillig och resultatorienterad men även självgående och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativa och innovativa lösningar. Som person har du självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse. Du har en förmåga att se dig själv och din verksamhet i sitt sammanhang och ur ett större perspektiv. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande • kunskaper inom markupplåtelse samt nyttjanderättsavtal • kunskaper inom området vägföreningar, vägsamfällighet och enskilda vägar • erfarenhet av att arbeta med investeringar inom offentlig förvaltning • erfarenhet av arbete kring taxor och avgifter inom offentlig förvaltning • erfarenhet av att arbeta nära politiken via nämndarbete i en politiskt styrd organisation • erfarenhet av LOU • erfarenhet av Bas P och Bas U • erfarenhet av att arbeta med Office 365 • erfarenhet av att arbeta med Raindance, Personec, Diver, W3 D3 Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidare  Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde:enligt överenskommelse  Antal tjänster: 1 Om arbetsplatsen Park- och gatuverksamheten är en del av Tekniska förvaltningen. Förvaltningen har idag cirka 350 medarbetare och vårt uppdrag är att ge örebroarna en god kommunalteknisk service. Miljöhänsyn, god ekonomi och kvalitet är grundstenar i vår verksamhet. Förutom gator, vägar, torg och parker ansvarar vi för avfall, kommunens fordon samt vatten och avlopp. Vi ansvarar även för intern posthantering. Inom park- och gatuverksamheten arbetar cirka 170 medarbetare inom tre enheter som arbetar med drift, underhåll och utveckling av gator, trafik, torg, parker och parkering. Vi är en utvecklingsintensiv verksamhet som arbetar aktivt med att öka vår kunddialog och möta medborgarnas behov och önskemål. Din tjänst är placerad i nya fina lokaler på Citypassagen. Övrig information Vill du läsa mer om hur det är att arbeta inom Örebro kommun? Besök oss gärna på orebro.se/jobb. Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Sista ansökningsdag är 16 maj. Välkommen med din ansökan! Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Örebro kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!