LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Speciallärare till Askebyskolan

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Askebyskolan är en F-6 skola med fritidshem och grundsärskola. Skolan har ca 350 elever och en personalstyrka på drygt 80 personer. Skolan är fint integrerad i området med omgivande bostadsbebyggelse och grönytor och avståndet till Rinkeby C är ca 400 meter. Askebyskolan satsar på att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas. Därför förstärker vi nu vår speciallärarorganisation och kommer från hösten 2021 att ha 4 speciallärare/specialpedagoger med inriktning mot åk F-6 samt vår särskilda undervisningsgrupp “Rinkebygruppen”. Arbetsbeskrivning och kvalifikationer Du kommer att arbeta som speciallärare främst med elever i årskurs 4-6. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med andra speciallärare. Du ingår i Elevhälsan som tillsammans arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp och individnivå samt elevarbete på individ- och gruppnivå. I ditt uppdrag ingår att handleda undervisande lärare samt planera och följa upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd enskilt/och i grupp. Du ska samarbeta med mentorer för att utforma extra anpassningar och goda lärmiljöer, så att alla elever får den ledning och stimulans som de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsveckling. Du deltar i samverkansmöten med vårdnadshavare. Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, gärna med några års erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av språkutvecklande arbete och svenska som andraspråk. Du kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd främst inom språk, - läs och skrivutveckling. Du skriver pedagogiska kartläggningar i samråd med mentorer, upprättar och utvärderar åtgärdsprogram. Du genomför screeningar i årskurserna samt analyserar och följer upp resultaten både på grupp- och individnivå. Du har god erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel i ditt arbete med eleverna. Du har erfarenhet av undervisning och mentorskap på mellanstadiet. Meriterande är också kunskaper om matematiksvårigheter och NPF.   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!