LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Lärare i grundsärskolan Fruängens skola

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: - Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. - Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. - Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. - Arbetsplatsbeskrivning Fruängens skola är en F-9-skola med 660 elever och cirka 120 anställda. Skolan ligger i södra delen av stadsdelen Hägersten. Skolan, som är K-märkt, invigdes 1958 och har varsamt renoverats och moderniserats genom åren. Klassrummen håller hög standard och det är god tillgång på digitala verktyg. I skolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolkurator och SYV. Vår grundsärskolan har i huvudsak inriktning ämnen och för närvarande finns ca 30 elever fördelade på fyra undervisningsgrupper; åk 1-3, åk 4-6 och två grupper i åk 7-9.                     Arbetsbeskrivning Lärare i grundsärskolan åk 1-9, med undervisning i åldersblandad grupp åk 7-9 i de teoretiska ämnena. Ansvarig lärare d.v.s. handledarskap för elevgruppen. Du ingår i grundsärskolans arbetslag. Nära samverkan med assistenter och övrig personal. Delta i konferenser och studiedagar mm.   Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Erfarenheter av målgruppen och/eller elever i behov av särskilt stöd är positivt.  Vi söker dig som "brinner för" denna målgrupp, är en kreativ person som ser möjligheter i olika utmaningar. Du har struktur och är tydlig i ditt ledarskap vilket skapar en positiv och trygg lärmiljö. Du utvärderar din undervisning - metoder, arbetssätt och arbetsformer - formativt, för att ständigt utveckla din undervisning. Ditt mål är att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och uppleva att de lyckas. Du har god förmåga till samarbete. Du söker och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information i syfte att utveckla verksamheten. Du omsätter systematiskt skolans mål, planer och beslut.   --- Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!