LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Dalarna

Universitetslektorer i svenska

  • Skola & utbildning

Falun

Söker du en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet? Hos oss erbjuds du dessutom goda möjligheter både att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling. Svenska med didaktisk inriktning Inom lärarutbildningarna erbjuder ämnet svenska kurser med didaktisk inriktning inom grundlärarprogrammet (F–3 och 4–6) och ämneslärarprogrammet (7–9 och gymnasieskolan). Vi har idag en dynamisk lärargrupp och ett väl fungerande samarbete med övriga ämnen inom lärarutbildningsområdet såväl som med våra partnerskolor inom VFU-organisationen, men vi behöver stärka vår svenskämnesdidaktiska kompetens med två universitetslektorer som kan arbeta inom svenskämnet. Som universitetslektor kommer du företrädesvis att verka inom ämnet svenska. Ämnet arbetar huvudsakligen med lärarutbildning, men också med skrivstöd och studenthandledning i samarbete med ämnet svenska som andraspråk. Det finns flera forskningsgrupper inom institutionen som forskarna i ämnet svenska är engagerade i, exempelvis litteraturdidaktiska forskningsgruppen och språkdidaktiska forskningsgruppen. Din arbetsdag som universitetslektor I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning och handledning inom ämnet svenska. Samverkan med det omgivande samhället är en väsentlig del av såväl lärarutbildningen som forskningsmiljön. Undervisning sker främst nätbaserat. Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Var vänlig meddela vid din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan förekomma även i Borlänge. Är du personen vi söker? Vi söker dig med ett starkt engagemang för skola och utbildning och ett stort intresse för svenskdidaktiken. Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. Behörighetsgrund för anställningen För att vara behörig för denna anställning krävs: Doktorsexamen i svenska med didaktisk inriktning/svenskämnets didaktik med inriktning mot litteratur, eller svenska/litteraturvetenskap, företrädesvis med inriktning mot skola och undervisning, alternativt inom pedagogiskt arbete/pedagogik/didaktik eller motsvarande ämne med särskild inriktning mot svenskämnesdidaktik eller annat ämne med relevans för utlysningen. Särskilt meriterande för anställningen Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad forskningserfarenhet inom det litteraturdidaktiska fältet och/eller forskning om läs- och skrivlärande. Vidare är det särskilt meriterande med erfarenhet av undervisning, handledning och kursutveckling på högskolenivå, särskilt inom lärarutbildningsområde samt inom litteraturdidaktiken och läs- och skrivområdet. Bedömningsgrunder Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Vikt läggs också vid personliga egenskaper som att du är: • samarbetsinriktad • initiativtagande • ansvarstagande Övrigt Då vi fäster stor vikt även vid formell pedagogisk meritering förväntas sökande som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Se mer på https://rekryteringslots.se/ Ansökan ska innehålla • CV samt personligt brev • intyg och betyg • publikationsförteckning • fem av de mest relevanta av åberopade arbeten • skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet • pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se. Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas. Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2022-01-16 Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Högskolan Dalarna

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!