LetsGig & Mecenat
Gigg från: Nya Skolan Trollhättan AB

Legitimerad grundskolelärare 1-3 (vikariat) till Nya Skolan Pettersberg

  • Skola & utbildning

Trollhättan

Vi söker dig som är legitimerad grundskolelärare årskurs 1-3 Det är meriterande om du har några års erfarenhet från läraryrket eller behörighet i flera ämnen. Vi söker 1 ferietjänst på 100%. Tjänsten tillsättes omgående. Tjänsten är ett vikariat under ordinarie personals ledighet. Som lärare blir du ansvarig för att tillsammans med arbetslaget planera verksamhet och att genomföra undervisningen främst i en av våra F-1:or. Nya Skolan Pettersberg är en grundskola med plats för ca 370 elever i årskurser Förskoleklass - Årskurs 9 samt fritidshem och är belägen i Eriksro i Trollhättan. Pedagogerna Våra pedagoger arbetar i arbetslag där man har ett gemensamt ansvar för alla elever som ingår i arbetslaget. När eleverna är i skolan är pedagogerna i verksamheten. På eftermiddagarna förbereder, dokumenterar och planerar pedagogen verksamheten tillsammans med sitt arbetslag. Holistisk syn Pedagogiskt arbetar vi med helheter. Vi vill lära barnen att se sammanhang och att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar, för att stimulera elevernas sökande efter kunskap. Värdegrund Ledorden är "Det ska kännas bra i magen" och pedagogerna har en gemensam syn på den värdegrund, som ska prägla verksamheten. Den gemensamma synen kallar vi "Nya Skolan-andan", där fokus ligger på : • Tillhörighet & Trygghet • Självkänsla & Självförtroende • Engagemang & Bekräftelse • Struktur & Ordning • Ramar & Regler Du ska ha insikt i skolans styrdokument och de lagar som styr skolans verksamhet och erfarenhet av pedagogisk dokumentation är önskvärd. Vi ser att du är en öppen person som är lugn och trygg i dig själv och där samarbete ses som en självklarhet då vi arbetar i arbetslag och projektform. Du är positivt inställd till utveckling av verksamheten och den pedagogiska miljön. Du är kreativ, initiativtagande och självgående samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi använder oss av IKT-verktyg såsom Smartboards, Info Mentor och Google workspace i vår undervisning och kommunikation med eleverna. Det är därför önskvärt att du har vana av att arbeta med IKT-verktyg. Du kommer tillsammans med arbetslaget ansvara för utveckling, planering och genomförande av undervisning i årskurs F-3 enligt Nya Skolans koncept och vision. Våra lärare arbetar i team, delar ansvaret och hjälper varandra. Nya Skolan arbetar med åldersintegrerade grupper. Indelningen är flexibel och anpassas efter pedagogiska behov och barnens intresse och mognad. Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärande är ett spännande äventyr. Pedagogiskt arbetar Nya Skolan med helheter, att lära barnen att se sammanhang, att utveckla ett medvetet och reflekterande tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar för att stimulera barnens sökande efter kunskap. Det handlar om att i alla lägen ta till vara barnens naturliga drivkraft - nyfikenheten. Elev och lärare sätter gemensamt upp mål för vad eleven ska göra varje vecka. Utgångspunkten är att eleven är delaktig i sitt eget lärande.

Nya Skolan Trollhättan AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!