LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Forskare i paleolimnologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander. Ämnesbeskrivning Det är känt att omfattande svavelutsläpp från mycket stora vulkanutbrott under historisk tid, till exempel Laki 1783-84 och Tambora 1815-16 har lett till svåra samhällsproblem (förgiftning, förstörda skördar, kalla vintrar och svält), men den direkta påverkan på miljön är dåligt känd. Detaljerade undersökningar av årslaminerade (varviga) sjösediment som möjliggör exakt åldersbestämning kan ge ökad kännedom om miljöeffekterna av denna typ av kolossala vulkanutbrott som inträffar i genomsnitt en gång per århundrade. Målsättningen med ett pågående VR-finansierat forskningsprojekt är att klarlägga omfattningen och varaktigheten av de miljöförändringar som kan antas ha påverkat ekosystemen i och kring skandinaviska sjöar till följd av omfattande sulfatdeposition i samband med några historiskt kända vulkanutbrott under de senaste seklerna. Forskningen baseras på en kombination av paleoekologiska och geokemiska analyser av frusna sjösedimentsekvenser från Sverige och Finland. Högupplösta analyser av järn- och svavelspeciering i sedimenten baserat på synkrotronljusteknik (röntgenabsorptionsspektroskopi) utgör en viktig del av projektet. Arbetsuppgifter - Deltagande i arbetet med datering av frusna sedimentsekvenser och uttag av prover på korrekta nivåer baserat på dokumentation och varvräkning - Beredning av frusna sedimentprover för synkrotronljusanalys i kryostat vid mätstationen Balder, MAXIV-laboratoriet - Analys och tolkning av data baserat på röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för karaktärisering av järn- och svavelspeciering - Ledning av vetenskapligt publiceringsarbete baserat på XAS-data integrerade med andra resultat som produceras inom projektet, främst kiselalgsdata Kvalifikationer - Avlagd doktorsexamen - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift - Erfarenhet av dokumentation och provtagning av varviga (årslaminerade) sjösedimentsekvenser genom hantering av frysborrkärnor i frysrum - Erfarenhet av geokemiska analyser baserat på röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS; X-ray absorption spectroscopy) för karaktärisering av järnspeciering (gärna även svavelspeciering) i sjösediment. Tidigare erfarenhet skall inkludera passning av XAS-data mot referensspektra representerande olika modellföreningar innehållande järn (gärna även svavel) Meriterande för anställningen Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering av studier baserade på XAS-analys av sjösediment är meriterande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Tidsbegränsad anställning (allmän tidsbegränsad anställning) från 2021-06-15 till 2022-06-14. Tjänsten är på heltid (100 %). Kontaktperson är Dan Hammarlund (dan.hammarlund@geol.lu.se). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla och läggas samman till ett pdf-dokument som innehåller: - CV inklusive publikationslista - En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete innefattande kunskap och erfarenhet relaterade till kravspecifikationen för anställningen (max två sidor) - Kontaktuppgifter till minst två referenser - Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!