LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Föreståndare för Internationella miljöinstitutet, IIIEE

  • Övrigt

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vill du bli en del av Internationella miljöinstitutet och vår ambition att åstadkomma en klimatneutral, resurseffektiv och hållbar framtid? Vi söker nu en ny föreståndare med goda kvalifikationer för att leda, utveckla och samordna vår tvärvetenskapliga institution som bedriver utbildning och forskning med höga ambitioner och högt ställda mål. Lunds universitet – Internationella miljöinstitutet För att läsa mer om Internationella miljöinstitutet, vänligen besök https://www.iiiee.lu.se/. Tjänsten Föreståndare för IIIEE kombinerat med en tillsvidareanställning vid institutet. Tjänsten är en tillsvidareanställning vari ingår ett treårigt uppdrag som föreståndare och prefekt. Uppdraget som föreståndare och prefekt kan förlängas med ytterligare tre år om båda parterna samtycker. Tillsvidareanställningen är en administrativ tjänst vid tillsättningen men den ska kombineras med en överenskommen meriteringsväg till en tjänst som universitetslektor eller professor. Lämplig meriteringsväg ska överenskommas med styrelsens ordförande. Arbetsuppgifter Vi välkomnar sökande med en vilja att vidareutveckla vår dynamiska internationella och tvärvetenskapliga verksamhet. Institutet drivs framåt av vetenskaplig excellens i samarbete med näringsliv och andra samhällsaktörer samt engagemang i utformning av policy. Föreståndaren leder arbetet vid IIIEE och rapporterar till institutets styrelse; föreståndaren ska vara beredd att fullständigt engagera sig för att leda IIIEE under den kommande treårsperioden. I föreståndarens arbetsuppgifter ingår att: - leda arbetet vid IIIEE strategiskt och operativt - handha och utveckla institutets ekonomi och personal - säkra och utveckla finansieringsmöjligheter för forskning och utbildning - leda institutets ledningsgrupp och bistå vid utarbetandet av verksamhetens kontinuerliga strategiska utveckling - aktivt arbeta för institutets intressen och ta del aktiviteter vid Lunds universitet - företräda IIIEE externt i relevanta sammanhang samt handha relationerna till strategiska partners i Sverige och utomlands - främja och utveckla samverkan med världsledande forskningsinstitutioner, näringsliv och samhälle samt främja och utveckla genomslaget för institutets verksamhet - bidra till att öka genomslaget och räckvidden för institutets verksamhet nationellt och internationellt. Behörighetskrav Innehavaren av tjänsten ska ha doktorsexamen och vetenskaplig meritering inom institutets forskningsområden samt internationell erfarenhet, undervisningserfarenhet och annan meritering som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Innehavaren av tjänsten kan förväntas ha behörighet för anställning som universitetslektor eller professor eller motsvarande. Den framgångsrika kandidaten har starka kunskaper i engelska och bör kunna så pass goda kunskaper i svenska att det fungerar som arbetsspråk i de situationer där så behövs. Vi letar efter en visionär, dynamisk och inspirerande ledare. Det är en förutsättning att kandidaten har en god förståelse för institutets olika aktiviteter och förmåga att agera i dess intressen, samt uppvisar hög personlig integritet. Innehavaren av tjänsten bör även uppfylla nedanstående krav: - dokumenterade färdigheter som ledare och chef i akademiska sammanhang - dokumenterad social kompetens och kommunikationsförmåga – förmåga att engagera, motivera och stödja personal och studenter, även när man arbetar på distans - god förmåga att handha och utveckla personal, inklusive att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor - en god förmåga att verka i både nordiska och internationella sammanhang - god förmåga att säkra finansiering för forskning och utbildning - framstående akademisk ställning inom för institutets forskning relevanta områden - ett starkt engagemang för ledning och genomförande av undervisning. Bedömningsgrunder Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid färdigheter som ledare och chef. Intervjuer Toppkandidater kommer att intervjuas och bjudas in att hålla presentationer (troligen online) för institutets medarbetare och studenter; detta är planerat att äga rum i juni 2021. Ansökan Ansökan ska vara på engelska. Ansök enligt de instruktioner du hittar här: https://www.iiiee.lu.se/sites/iiiee.lu.se/files/instructions_for_applying.pdf Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. För mer information om riktlinjerna för chefsuppdrag vid Lunds universitet, vänligen se https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-for-chefsuppdrag-vid-lunds-universitet.pdf   Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-04
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!