LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Förstelärare årskurs 7-9 matematik och NO på Dalsjöskolan

  • Skola & utbildning

Borås

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Dalsjöskolan är en skola där personal och elever trivs och arbetar för goda studieresultat. Vårt uppdrag att jobba med AST-elever har gjort att även andra elever drar nytta av förhållningssättet där vi jobbar på att alla skall lyckas. Det gör att både elever och personal är överlag nöjda och motiverade. Dalsjöskolan är en 4-9 skola med drygt 600 elever och ca 70 personal, 3 paralleller på mellanstadiet och sex på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och vi arbetar tillsammans utifrån aktuell forskning. Du får stora möjligheter att utvecklas som lärare. Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare arbetar förstelärare med särskilda arbetsuppgifter och omfattningen av dessa beslutas av ansvarig rektor. Förutsättningar för uppdraget planeras tillsammans med rektor i Uppdragsdialogen. Följande exempel skall ses som en vägledning för uppdraget. I din tjänst kan bland annat ingå att: - Tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning. - Utveckla undervisningen på den egna skolan eller på andra skolor i förvaltningen. - Leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser. - Hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner. - Samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande. - Auskultera och handleda i undervisningssituationer. - Handleda andra lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen. Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare. Vi söker dig som vill bli förstelärare och är behörig att undervisa i matematik och NO i årskurs 7-9 samt uppfyller kriterierna i den nationella och lokala kravprofilen för förstelärare. Nationell kravprofil - är legitimerad - kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. - har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen - även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen Lokal kravprofil - omsätter styrdokument i praktiken - har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper - kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del - har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande - har visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling - har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande - har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket - behärskar att undervisa med modern teknik - har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen Ansökan ska innehålla: - Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil - CV - Examensbevis - Lärarlegitimation Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Se en film om hur det är att jobba som lärare i Borås Stad.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!