LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Adjunkt i datorsystem

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Datorsystem Ämnesbeskrivning Datorsystem är vetenskapen om konstruktion av datorsystem och dess relaterade programvara såsom operativsystem och kompilatorer, samt design av minneshierarkier och datalagringssystem samt integrering av sensorer i datorsystem. Arbetsuppgifter I anställningen ingår i huvudsak undervisning inom i första hand programmeringsteknik på maskinnära nivå och design av datorarkitekturer. Därutöver ingår kursansvar, kursadministration, koordination av examensarbeten samt handledning av studentprojekt. I anställningen kan komma att ingå programansvar för högskoleingenjörsprogrammet i datateknik. Undervisningen sker på både svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt delta i den ämnesdidaktiska verksamheten. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har - avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens, - yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt - visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. Det är av högsta betydelse att den sökande har - att den sökande har dokumenterad pedagogisk skicklighet, inkluderande förmåga att undervisa på svenska och engelska. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt. - dokumenterad administrativ skicklighet. Detta inkluderar erfarenhet av kursledarskap, planering, kursutveckling, undervisning och uppföljning, för kurser i programmeringsteknik och datorsystem. - dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll. Det är av näst högsta betydelse att den sökande har - dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll. - högskolepedagogisk utbildning. - erfarenhet av förnyelseprojekt inom pedagogisk utveckling i samverkan med andra lärare. Det är även av betydelse att den sökande har - skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området. - yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde. - förmåga att samverka med det omgivande samhället. - erfarenhet från egen forskning inom ämnesområdet. - förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!