LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Bli vår nya kollega! Resurspedagog till Sofiebergsskolan

  • Skola & utbildning

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Sofiebergsskolan ligger i den stadsdel som kallas för Kärleken, strax norr om centrala Halmstad. På Sofiebergsskolan går strax över 260 elever, från förskoleklass till skolår 3. Skolan har tre F-3 avdelningar Strand, Sjö och Hav med tillhörande fritidshem. De flesta som arbetar på skolan är lärare eller fritidspedagoger, men här arbetar även elevassistenter, resurspedagog, skolsköterska, speciallärare, socialpedagog, psykolog, skoladministratör och rektorer. Vi arbetar alla tillsammans för att ge eleverna de bästa förutsättningar i deras livslånga lärande där vi har höga förväntningar på såväl våra elever som på oss själva. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna sig trygga och utgår från skolans ledord Ta hand om mig, Ta hand om dig, Ta hand om oss och Ta hand om den här platsen i vårt främjande och förebyggande arbete. På Sofiebergsskolan, som även är en övningsskola för den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenterna på högskolan i Halmstad, får du möta en skolkultur som kännetecknas av tillitsfulla relationer där vi alla bidrar till vårt öppna klimat. Vi ser oss som en lärande organisation som präglas av ett kollegialt lärande. Vi tror på undersökande skolutveckling utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Vårt kvalitetsutvecklingsarbete grundar sig på att lärare och rektor gör undersökningar i den egna verksamheten (vi kallar det forskningscirklar) med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. ARBETSUPPGIFTER Vill du arbeta i en väl utvecklad pedagogisk miljö som kännetecknas av ett tryggt och tillitsfullt klimat, där lärande sker i sampel med andra? Vill du arbeta i en verksamhet där vi tillsammans skapar den miljö där varje elev får utvecklas så långt som möjligt? Har du förmåga till lösningsorienterat tänkande, en god samarbetsförmåga samt en tilltro till att elever gör rätt? Brinner du lite extra för arbete med elever som behöver det lilla extra? I så fall ser vi fram emot din ansökan, där du gärna får beskriva hur du vill arbeta för att bidra till att alla elever ska få de bästa möjligheterna till att lära och utvecklas. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning inom det pedagogiska eller beteendevetenskapliga fältet eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av arbete på skola och fritids är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Kunskaper om språkutveckling, Tecken som AKK (TAKK) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ses som meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal eller personal med företräde enligt LAS. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!