LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Förskollärare till Granitens förskola

  • Skola & utbildning

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Granitens förskola är en liten enhet med två avdelningar. Den är en av sju förskolor i Nygårds verksamhetsområde där vi samverkar i ett 1–16 årsperspektiv. I förskolan betonar vi särskilt barnens rätt till kommunikation där förutom det verbala språket erbjuds barnen bildspråk, textspråk, kroppsspråk och konkret material i undervisningen. Andra fokusområden är barnhälsoarbete, interkulturalitet, utveckla språk parallellt, bokläsning, digitala verktyg och systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten bedriver undervisning i lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete i både inomhus- och utomhusmiljö. Nyfikenhet väcks för olika kunskapsämnen såsom språk och kommunikation, matematik, NO, teknik samt idrott och hälsa. ARBETSUPPGIFTER Välkommen Glädje Kreativitet Utmanande Lärande är våra ledord på Granitens förskola. Vill du engagerade förskollärare bli en i vårt team? Som förskollärare tar du ansvar och leder arbetet med planering, utvärdering, uppföljning och utveckling tillsammans med hela arbetslaget och i samarbete med hela förskolan. Du har ett särskilt ansvar att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i processen. Förutom undervisning och omsorg ingår arbetslagsplanering och enskild planering varje vecka. Varannan vecka finns särskild tid för systematiskt kvalitetsarbete. Du finns i flera sammanhang där du förväntas bidra och driva förskolans utveckling. På vår enhet arbetar vi gemensamt med lärande. Vi har en specialpedagog anställd som är ett stöd till förskolläraren i sitt ansvar att leda. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • har förskollärarexamen/legitimation • har en vilja och drivkraft att utveckla verksamheten tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor där undervisning och förskolans styrdokument är i fokus, • bemöter dina medmänniskor utifrån allas lika värde och vill möta barn och familjer från olika hemkulturer, • har processen i fokus och vill arbeta med pedagogisk dokumentation där barnens delaktighet finns som en naturlig del för utveckling och lärande, • har god kännedom om förskolans styrdokument och aktuell forskning inom området, samt god förmåga att vandra mellan teori och praktik, • är ansvarsfull, engagerad och har stor förmåga att se lösningar. Känner ansvar för avdelningen såväl som för verksamheten i helhet. Du ska både kunna arbeta självständigt och kollektivt med allas bästa för ögonen. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!