LetsGig & Mecenat
Gigg från: Halmstads kommun

Förskollärare till Kastanjealléns förskola

  • Skola & utbildning

Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan Kom Tek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Kastanjealléns förskola ligger i centrala Halmstad alldeles intill Kastanjeallén. Förskolan har plats för 65-70 barn fördelat på två arbetslag. Varje arbetslag kommer att bestå av sex personer, ett som har övergripande ansvar för de äldre barnen på Pegasus och ett som har det övergripande ansvaret för de yngre barnen på Neptunus. Varje arbetslag är indelade i tre par under delar av dagen, där varje par har huvudansvar för en mindre grupp barn. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en förskollärare till Kastanjealléns förskola. I ditt arbete som förskollärare kommer du att befinna dig i flera olika sammanhang där du förväntas bidra till förskolas utveckling och måluppfyllelse, i paret, i arbetslaget och på hela enheten. Du är en aktiv pedagog som i ett nära samarbete med övriga medarbetare på enheten driver och säkerställer en förskola med hög kvalitet. Ditt ledarskap som förskollärare innebär att du ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns lärande och utveckling. På Kastanjealléns förskola arbetar vi projektinriktat. I projektet utgår vi ifrån barnens intressen och erfarenheter för att ge barnen möjlighet att utvecklas mot målen i våra styrdokument. KVALIFIKATIONER Förskollärarexamen/förskollärarlegitimation. Du har förmågan att vara drivande i att aktualisera läroplanens mål och intentioner. Ditt deltagande i barnens aktiviteter definieras av att du är medupptäckare och medupplevare, utifrån det analyserar du och skapar förutsättningar för fortsatt progression i både den fysiska och psykiska lärmiljön. På enheten utmanar vi varandra kring pedagogiska frågeställningar/ ställningstaganden och ser det som en god grund för fortsatt utveckling både som individ och grupp. I ditt personliga brev vill jag läsa om hur du: - Beskriver ditt sätt att se på en förskola med god kvalité - Resonerar kring den människosyn du vill ska prägla förskolan - Tänker kring din roll som förskollärare i ett arbetslag Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Intervjuer kommer att ske den 26/5 och den 27/5. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Halmstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-23
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!