LetsGig & Mecenat
Gigg från: Livek Sjuhärad AB

Handledare / Coach - Stöd och matchning - Tigrinja + Arabiska

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

LIVEK Livek Sjuhärad AB ägs av Livek ekonomisk förening som verkar för att stödja individers strävan mot egenförsörjning, främja sociala nätverk och företagsnätverk och främja integration i samhället. Livek har en värdegrund där högsta prioritet är att leverera kvalitet till deltagarna i programmet genom en ägarstruktur som inte är vinstdrivande. Det märks när du arbetar på Livek Sjuhärad AB Stöd och matchning. Sedan 2012 har företaget bedrivit jobbförmedling och coachning som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i Göteborg och haft underleverantörer runt om i Sverige. Vi har många deltagare som ger höga betyg för bemötande och vi strävar efter att vara ett självklart val av leverantör till Stöd och matchning i Göteborgsregionen. Här får du vara med i ett gäng som verkligen bryr sig om sina deltagare. Vi erbjuder: En kollektivavtalansluten organisation. En arbetsplats där vi inte arbetar med bonussystem – istället används resurserna till att ha ett lägre antal deltagare per handledare och ökad kvalitet. En anställning där du får ingå i ett team med andra mycket professionella och kunniga coacher. Ett företag i tillväxtfas där det finns möjligheter att vara med och påverka utvecklingen. Vad är Stöd och matchning? Stöd och matchning är ett program Arbetsförmedlingens deltagare kan välja. Det syftar till att stötta deltagaren att hitta utbildning eller arbete på kortast möjliga tid. Genom individuellt anpassade program där deltagaren får coachning och gruppaktiviteter stärks deltagarens förmåga att själv hitta och söka jobb. Arbetet handlar också om att matcha deltagaren mot företag i vårt nätverk. Rollen som handledare är både utmanande och givande. Du ansvarar för att stötta ett antal deltagare i olika åldrar och olika kulturella bakgrunder i sin resa mot att förbättra sin livssituation och hitta en stabil sysselsättning. I detta ingår individuell coachning, administration och dokumentation, kommunikation med arbetsförmedlare, föreläsningar, gruppaktiviteter, nätverkande, utvecklingsarbete och framförallt att vara en god förebild och empatisk handledare som kan bemöta deltagare i en ofta väldigt tuff och utsatt situation. Har du andra förmågor som kan vara till nytta för våra deltagare finns det möjlighet att utvecklas och bidra. Meriterande: Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med Stöd och Matchning eller inom bemanning och rekryteringsbranschen. Eftersom att matcha deltagare mot arbete är en viktigt del av arbetet behöver du som söker till handledare ha ett stort kontaktnät i Göteborg med omnejd eller ha förmågan att skapa det. Du har med fördel erfarenhet av kontakt eller arbete på försäkringskassa, socialtjänst, arbetsförmedling eller har kunskap om hur dessa fungerar. Du kan många språk utöver nedanstående språkkrav. Krav: 1. • God datorvana – kan hantera de vanliga operativsystemen för dator och mobiltelefon, kan hantera de vanliga mail-klienterna, kan hantera de mest använda ordbehandlingsprogrammen. Administrativt arbete sker i KA-webbstöd, Workbuster och Google drive. 2. • Språkkrav Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Tigrinja Mycket meriterande - Arabiska Meriterande med ytterligare språk 3. • Formell kompetens - OBS! Du måste uppfylla dessa! Om du inte gör det ska du inte söka tjänsten. Alternativ 1 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet. Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning. Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Alternativ 2 Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter. - Arbetsledning med personalansvar - Rekrytering - Omställningsarbete för arbetssökande - Studie- och yrkesvägledning - Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor - Arbete med social- och gruppsykologi - Karriärvägledning Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Din profil: Du brinner för att deltagare ska hitta utbildning eller jobb. Du är socialt kompetent och gillar att möte människor i olika livssituationer och coacha dem att hitta egna lösningar i deras utmaningar. Du har erfarenhet att möte människor med varierad kulturell bakgrund och är lyhörd inför deltagarnas olika behov. I arbetslivet är du väldigt strukturerad och kan hantera många bollar i luften samt sköta administration utan problem. Du passar arbetstider och är ansvarstagande. Du finner dig i en arbetssituation som både sker på plats och distans, med både kontors- och hemmajobb. Arbetet innebär ständiga förändringar så du är flexibel och har förmåga att prioritera om dagen efter behov. Att skapa och upprätthålla långvariga affärsrelationer med företag är något du gör utan problem. Du kan jobba tätt med en arbetsgrupp och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Så ansöker du: Du ansöker tjänsten genom att maila din ansökan till hassan.hussein@liveksjuharad.se Har du frågor kan du höra av dig till Hassan - 0737 29 11 09 - under kontorstid måndag till fredag. Arbetsplatsen ligger nära Backaplan - Herkulesgatan 3 B. Sista dag att ansöka är 2020-01-31 men tillsättning sker omgående om vi hittar rätt person. Tillträde 25/1 eller enligt överenskommelse. Bifoga i ansökan: CV Personligt brev Dokument som styrker din formella handledarkompetens. #jobbjustnu

Livek Sjuhärad AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!