LetsGig & Mecenat
Gigg från: Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Informationssäkerhetsspecialist

  • Säkerhet & bevakning

Stockholm

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Arbetar du med informationssäkerhet och säkerhetsskydd och vill bidra i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Då är du kanske den person vi söker! Vad bidrar du med i arbetet hos oss? Som informationssäkerhetsspecialist kommer du i första hand att stödja myndighetens utveckling och förvaltning av informationssäkerhetsarbetet. Området täcker all information inom FOI och omfattar vidareutveckling, uppföljning, framtagning av underlag för interna regelverk och rutiner. Du kommer att utbilda och informera såväl egna medarbetare som externa partners i samarbeten och projekt som omfattas av sekretess. Du kommer även delta i kontroller och incident/utredningsarbeten, både internt och vid företag som FOI tecknat säkerhetsskyddsavtal med. Som informationssäkerhetsspecialist deltar och bidrar du inom hela säkerhetsskyddsområdet tillsammans med dina kollegor. Arbetet innebär resor och myndighetskontakter inom Sverige och utomlands. Har du den kompetensprofil vi behöver?  Vi söker dig som har relevant utbildning på eftergymnasial nivå, har god kunskap om ISO 27000, är diplomerad som CISO, CIAO eller har motsvarande utbildning som bedöms relevant för anställningen. Du har flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom större organisationer. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Körkort behörighet B är ett krav.  Det är meriterande om du har kunskap i IT-säkerhetsfrågor och erfarenhet av säkerhetsgranskning av IT system (ackreditering). Ytterligare meriterande är om du har kunskap om Försvarsmaktens regelverk inom säkerhetstjänst och informationssäkerhet och har arbetat inom en statlig myndighet. Erfarenhet av liknande arbete internationellt är en fördel. Som person har du hög integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förståelse för informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Det krävs även att du är flexibel och kan anpassa ditt sätt att arbeta till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vad erbjuder vi dig? På FOI bidrar du med din kunskap i en verksamhet som bidrar till ett starkare totalförsvar och samhälle. Tillsammans med dina kollegor hittar du lösningar på komplexa frågor som expert inom ett forskningsområde eller i din yrkesroll i den stödjande verksamheten. Ditt arbete på FOI gör att våra uppdragsgivare som till exempel Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. Du kommer att ingå i säkerhetsskyddsenheten som ingår i avdelningen Forskningsstöd. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forskningsstod.html . Säkerhetsskyddsenheten kravställer och stödjer verksamheten inom säkerhetsskyddsarbete och informationssäkerhet. Säkerhetsskyddsenheten består av 17 medarbetare som är fördelade på FOI:s samtliga verksamhetsorter. Du kommer att ha Kista som stationeringsort. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 16 januari 2022! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta säkerhetsskyddschef Johan Bäckström. Fackliga företrädare är Fredrik Ringblom (Saco-S) och Eva Larssnon (OFR/S – ST) Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten. Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!