LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Postdoktor inom nanoteknik för vattenrening

  • Övrigt

Uppsala

Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för molekylära vetenskaper En tvåårig postdoktoranställning ledigförklaras vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU, Uppsala för utveckling av nanoteknik för vattenrening med fokus på separation av farliga metallföroreningar och läkemedelsrester från vatten. Institutionen har för närvarande cirka 110 anställda och erbjuder tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid Bio Center i Uppsala. Det ger ett utmärkt forskningsperspektiv med kompetens inom avancerad kemi och biovetenskap med en högkvalitativ infrastruktur, bestående av avancerade mikroskopi- och kemiska analysanläggningar, röntgen- och NMR-instrumentering etc. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på vår hemsida, https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/ Arbetsuppgifter: Postdoktorn kommer att vara involverad i Green Ultrafiltration Water Cleaning Technologies-projektet inom ramen för European JPI Waters Program (Green Water Tech), som ägnar sig åt minskning av föroreningar av ökande problem (CEC) och utveckling av hållbara vattenrengöringsmetoder med hjälp av multifunktionella adsorbentmaterial. Arbetet kommer att involvera utveckling av tekniker för kemisk syntes av målmaterial, deras karakterisering och för hantering och behandling av komplexa lösningar som innehåller både blandning av farliga metaller och oönskade läkemedel. Forskaren kommer att syntetisera hybridorganiska-oorganiska nanostrukturerade adsorbenter med specifik affinitet mot målföroreningar med efterföljande implementering av utvecklade tekniker i laboratorieskala och utveckla flödesscheman för framtida produktion i större skala. Kvalifikationer: Den sökande ska ha doktorsexamen i kemi, materialvetenskap eller teknik inom de senaste 3 åren. Erfarenhet av att utveckla metodik för separation av farliga metaller och farmaceutiska föroreningar och rening av vatten är en merit såväl som god kunskap om elektronmikroskopi, spektrofotometrisk analys och statistisk databehandling. En stark publikationslista (i förhållande till tiden sedan avhandlingen) är en merit. Ansökan måste innehålla: i) en sammanfattning av forskningserfarenheten, förväntningar på position och framtida planer (max 1 sida), ii) CV och iii) namn på två referenspersoner. Placering: Ultuna, Uppsala, Sverige Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning 2 år vid SLU. Omfattning: 100% Tillträde: 1 juni 2021 eller efter överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-04. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-04
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!