LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings kommun

Koordinator för specialpedagogiskt stöd, Ulleviskolan

  • Skola & utbildning

Linköping

Om Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och integration. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet. Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig. Om arbetsplatsen Ulleviskolan är belägen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och delar lokaler med Ulleviskolans särskola. I dagsläget går elever i förskoleklass, år 1 samt år 4-6 på skolan men på sikt kommer Ulleviskolan att vara en F-6-skola med möjlighet att undervisa 300 elever. Ulleviskolan kännetecknas av ett generöst och välkomnande klimat där samarbete är centralt. Här trivs du som uppskattar det dynamiska och värdesätter en hög professionell sammanhållning. Arbetsbeskrivning På grundskolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan för ett gott elevhälsoarbete där alla elever får möjlighet att utvecklas. Specialpedagog/Speciallärare med uppdrag som koordinator för specialpedagogiskt stöd förväntas bland annat att: • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete • kartlägga möjligheter och hinder i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd • vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer • vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter  Uppdraget innebär att utifrån ett helhetsperspektiv organisera och leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. I elevhälsoteamet på Ulleviskolan ingår idag rektor, speciallärare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Tillsammans med elevhälsoteamet förväntas du driva och initiera utveckling av elevhälsoarbetet i verksamheten. Arbetet består av främjande och förebyggande arbete samt aktiva insatser och sker i nära samarbete med pedagoger, elevhälsoteam och rektor. Du blir en samtalspartner och rådgivare i så väl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor, framför allt till pedagoger och rektor men även vårdnadshavare och andra berörda parter.   Anställning med befattning specialpedagog eller speciallärare gäller. Koordinatoruppdraget är förenat med ett lönetillägg. Kvalifikationer Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen samt har lärarlegitimation för undervisning i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn/unga som har annat modersmål och/eller språksvaga barn/unga.  Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå era gemensamma mål. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett resultatrikt sätt. Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter.  Inget personligt brev i din ansökan Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.  Information om tjänsten Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 7605 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!