LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION STOCKHOLM

Biträdande Universitetssjuksköterska till barnsjukvården i Huddinge

  • Vård & assistans

Huddinge

Just nu söker vi en Biträdande Universitetsjuksköterska, steg 5 för att utveckla den pediatriska omvårdnaden inom respiration. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Varmt välkommen att ansöka! Om oss På barnakutvårdsavdelningen (BAVA) i Huddinge vårdas barn dygnets alla timmar, främst med infektionssjukdomar. Stor andel av barnen som vårdas har andningsrelaterade besvär såsom obstruktiva tillstånd, pneumoni, RS men även barn med kroniska diagnoser såsom CF kan vara inneliggande på BAVA. På BAVA vårdas också barn med gastroenteriter, kramper, feber, diabetes, inflammatoriska tillstånd med mera. Om tjänsten Som Biträdande Universitetssjuksköterska ansvarar du för verksamhets- och kompetensutveckling inom området. I ditt uppdrag ingår att stärka och utveckla vården för patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder, samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt. I rollen kommer du bland annat att: Följa aktuell forskning och utveckling, driva att aktuell kunskap implementeras.   Initiera och planera utbildningsinsatser i enlighet med verksamhetens behov. Ansvara för att skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer inom området dokumenteras och implementeras. Utifrån nationella, regionala och lokala riktlinjer samverka interprofessionellt i syfte att förbättra information, undervisning och stöd till patienter och deras närstående. Handleda medarbetare och studenter inom aktuellt område. Nätverka med andra biträdande Universitetssjuksköterskor inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Tjänsten består av 80% kliniskt arbete som specialistsjuksköterska inom barnakutssjukvård med placering på BAVA i Huddinge och 20% administrativt arbete. Under sommarmånaderna samt jul/nyår utgörs arbetstiden av 100% klinisk tjänstgöring. Vi söker Vi söker dig med ett genuint intresse och driv att utveckla vården! Du har erfarenhet av att vårda den akutpediatriska patienten med andningsbesvär orsakade av både akuta och kroniska tillstånd. Som person är du lösningsorienterad och är bekväm i att omprioritera och frångå en plan för att lösa en uppkommen situation. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har en pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt sätt att förmedla information till mottagaren. Slutligen har du ett tydligt patientfokus och visar respekt för barnen och deras familjer samt ger en säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet. Kvalifikationer Krav: - Specialistsjuksköterska på magisternivå med inriktning Barn och ungdomars Hälsa med minst 5 års klinisk tjänstgöring inom pediatrisk akutsjukvård. - Handledarutbildning 7,5 högskolepoäng. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. Välkommen att ansöka! Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska / Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna. Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensmodell för sjuksköterskor,underskriven av sökande samt vidimerad med 2 personer och bifogar till ansökan: Bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen Examensbevis för specialistutbildning alternativt resultatintyg med uttagen specialistutbildning som sjuksköterska Bevis på magisterexamen Bevis på masterexamen Bevis på medicine licentiatexamen Bevis på medicine doktorsexamen Publikationsförteckning Intyg på genomgångna kurser Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf  Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.

REGION STOCKHOLM

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!