LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Enhetschef kulturskolan

  • Övrigt

Lund

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver. Kulturskolan ingår i verksamheten Kultur, där även Lunds Konsthall, Stadsteatern, Folkparken, Stenkrossen, kultur för barn och unga samt kulturstöd ingår. Vi söker två enhetschefer till Kulturskolan Lund, som med mod och handlingskraft vill vara med att driva och tillsammans med andra skapa vår Framtidsresa! På Kulturskolan Lund erbjuder vi ett brett utbud av konstnärlig utbildning - förutom musik i alla dess former även dans, drama/teater, film/animation, bild, nycirkus, komposition och skrivande. Kulturskolan Lund är väl kända och arbetar med spets och bredd i sitt utbud. Vi är idag cirka 100 medarbetare som arbetar vid Kulturskolan Lund. Kulturskolans undervisning sker på ett tiotal platser runtom i kommunen i en mängd olika lokaler, både i Lunds stad och i byarna runtomkring. Arbetsuppgifter Vi har påbörjat en utvecklingsresa, som innebär att kulturskolan nu leds av en kulturskolechef, vilken har det övergripande ansvaret för verksamheten. Som enhetschef arbetar du tillsammans med kulturskolechefen och två enhetschefskollegor i en ledningskvartett. Innehållet i respektive enhetschefs uppdrag kommer att utarbetas när de två nya enhetscheferna är på plats. Vi kommer – i dialog med medarbetare – att forma verksamheten för barnens bästa. Som enhetschef är du första linjens chef och har direkt ledningsansvar över cirka 30 medarbetare. Du leder och fördelar det dagliga arbetet och arbetar tillsammans med övriga chefer och medarbetare för att utveckla verksamheten i enlighet med fastställda mål. Du har budget- och arbetsmiljöansvar för delar av verksamheten och ingår i Kulturskolans ledningsgrupp. Som enhetschef inom Kulturskolan Lund sätter du lundabarnen i första rummet och verkar för att alla barn ska få möjlighet att få den bästa konstnärliga utbildningen utifrån sina förutsättningar. Du har därför ett barnrättsperspektiv, som genomsyrar alla dina beslut. Du arbetar aktivt, varje dag, för att skapa en kulturskoleverksamhet i världsklass genom att ge förutsättningar för pedagoger och övriga medarbetare i verksamheten så att samtliga medarbetare kan utöva sin profession och leva upp till, de av politiken, ställda målen. Vi söker dig som är en erfaren chef och ledare och som har förmåga att skapa trygghet och stabilitet och får medarbetare att växa i sina roller. Du är visionär och kan omsätta idéer och tankar till konkret handling och verksamhet. Du har ett helhetsperspektiv och arbetar strategiskt i samverkan med andra. Du vill skapa en organisation där medarbetarnas engagemang och drivkraft för verksamheten framåt. Du har - högskoleutbildning inom relevant område för verksamheten eller, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet - gärna ledarskapsutbildning - minst tre års erfarenhet av arbete som chef eller ledare i offentlig verksamhet - erfarenhet av ledarskap inom kulturverksamhet för barn och unga och/eller pedagogisk verksamhet - erfarenhet av utvecklingsorienterad ledning av komplex verksamhet Du har god kännedom om kulturskoleverksamheter i Sverige och de trender och tendenser som råder där. Du är flexibel och snabb och kan anpassa ditt ledarskap efter situationer. Du är också strukturerad och har god organisatorisk förmåga som skapar ett klimat präglat av samarbete, delaktighet och arbetsglädje. Som en av flera chefer för verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga, vara ödmjuk och ha god självkännedom. Vi ser också att du gärna har erfarenhet av facklig samverkan. Du är Genuint intresserad av ledarskapsfrågor, målinriktad, lösningsfokuserad, pedagogisk, flexibel, trygg, ödmjuk, reflekterande, tydlig, kommunikativ, positiv, empatisk, ärlig, självgående, ansvarstagande, visionär och offensiv. Men – framför allt: Du vill något. Det vill vi med!

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!