LetsGig & Mecenat
Gigg från: Konstnärsnämnden

Handläggare till ArtNexus, samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Konstnärsnämnden söker en handläggare till det nystartade programmet Art Nexus, ett nytt samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida. Uppdraget från regeringen är att länka ihop kultur- och biståndspolitiska insatser. Programmets utgångspunkt är att verka för en stark konstnärlig frihet med yttrandefriheten som grund. Vi kommer att ha särskilt fokus på unga generationer och kvinnor. Våra partnerländer är Albanien och Etiopien. Art Nexus kommer att byggas upp i samverkan med svenska myndigheter och organisationer, som Filminstitutet, Riksteatern, Svenska Pen, Musikalliansen, Göteborgs Universitet, Patent- och registreringsverket med flera. Inom ramen av programmet kommer kapacitetsbyggande arbete såsom workshops och möten att genomföras, utbyten mellan konst- och kulturutövare samt mellan kulturministerier i respektive partnerland och Sverige. Sida och Sveriges ambassader ska bidra med kompetens kring den lokala sociala, ekonomiska och politiska kontexten i partnerländerna. Kontakter med FN och EU-organ kommer att bli aktuellt. Befattningsbeskrivning I arbetsuppgifterna ingår bland annat: Koordinera aktiviteter tillsammans med nationella och internationella statliga och icke-statliga aktörer. Förbereda budgetkalkyler, ansvara för löpande ekonomiadministration, samt granska och hantera både svenska och internationella fakturor. Föra mötesanteckningar samt ta fram underlag till möten på svenska och engelska. Utifrån forskningsrapporter och policy papers, sammanfatta och förbereda underlag. Bidra till programmets utvärderings- och uppföljningsstrategi och dess genomförande i respektive partnerland. Administrativt/assisterande arbete, som mejlhantering på svenska och engelska, arbete i Excel, databaser etc. Kvalifikationskrav Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier i internationella relationer, statsvetenskap, nationalekonomi eller utbildning som myndigheten bedömer som likvärdig Arbetslivserfarenhet inom internationella relationer och mellanstatliga samarbeten. Minst tre års erfarenhet av utvecklingsarbete eller annat internationellt samarbete Mycket god administrativ förmåga samt dokumenterad erfarenhet av budget och administrativ beredning Erfarenhet av och förmåga att föra strategisk dialog med olika typer av samarbetspartners i Sverige och utomlands God förmåga och erfarenhet av att använda kommunikation och sociala medier som strategiskt verktyg Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö Erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller offentlig verksamhet Erfarenhet av metodstöd för utvärdering- och uppföljningssystem Erfarenhet av att arbeta med statistik och enkätundersökningar Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system Erfarenhet av arbete inom konst och kulturområdet Personliga egenskaper Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. God förmåga att arbeta tillsammans med andra och upprätthålla tillitsfulla relationer både internt och med externa samarbetspartners. God förmåga att arbeta självständigt och välstrukturerat Du är flexibel, kan ta egna initiativ, hantera flera uppgifter samtidigt, förhålla dig till snabba deadlines och förändrade villkor. Du är noggrann och har förmåga att leverera högkvalitativt i alla lägen God förmåga att tillgodogöra dig kunskap och omsätta den i handling Upplysningar och ansökan Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 100 % under 1 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev och löneanspråk senast den 19 oktober 2021, rekrytering@konstnarsnamnden.se. I rekryteringsprocessen kommer sedan Konstnärsnämnden som ett första steg att be de kandidater som har de kvalifikationer myndigheten söker, genomföra ett skriftligt test på svenska och engelska. Därefter kommer de kandidater som bedöms bäst lämpade för tjänsten att kallas till intervju. Likabehandlingsarbetet är viktigt för oss på Konstnärsnämnden och vi välkomnar olika erfarenheter som kan tillföra flera perspektiv. För information om tjänsten kan du kontakta verksamhetsledare Neda Mansouri, via mejl neda.mansouri@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506 550 62, eller direktör Anna Söderbäck,mejl anna.soderback@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506 550 80. Fackliga företrädare för SACO, Lena Malm: lena.malm@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506 550 94, ST Anneli Strömqvist: anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se, tel. 08-506 550 70 Om Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. På Konstnärsnämnden arbetar ca 35 medarbetare och våra lokaler ligger på Söder i Stockholm. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Konstnärsnämnden

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!