LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap - Medicinsk strålningsvetenskap

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Antioxidanter för reducering av biverkningar i samband med radionuklidterapi Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projekt: De flesta patienter med spridd tumörsjukdom har idag inga eller små chanser att botas med dagens behandlingsmetoder. Systemisk molekylär radionuklidterapi (MRNT) med tumörsökande radioaktiva läkemedel ger en möjlighet för denna typ av patienter, och har på senare tid visat lovande resultat i kliniska prövningar, även om andelen botade patienter är modest. Det övergripande målet med detta projekt är att studera möjligheterna att förbättra MRNT med radioaktivt märkta peptider. Behandlingen kan bli mer effektiv genom individuellt anpassad behandling, vilket inkluderar metoder för att minska risken för biverkningar. Om biverkningarna kan reduceras kan högre doser av det radioaktiva läkemedlet ges, vilket resulterar I högre effekt på tumörvävnaden. Projektet kommer att testa följande hypoteser: 1) Sena biverkningar på frisk vävnad, speciellt njurarna, kan reduceras genom att kombinera behandlingen med antioxidanter, och 2) Kombinationsbehandling med antioxidanter kommer inte att minska behandlingseffekten på tumörvävnad.  Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  Anställning Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiofysik. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,  Eva Forssell-Aronsson, professor, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: 0703722626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se  Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-16       Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!