LetsGig & Mecenat
Gigg från: Trafikverket

HR-partner

  • HR & lön

Stockholm

Som HR-Partner på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Tänker du i nya banor? Vill du utvecklas och nå resultat tillsammans med oss? HR-partner Arbetsuppgifter Vi erbjuder en roll hos oss på Trafikverket i ett spännande skede. Elektrifiering, artificiell intelligens, uppkopplade fordon och klimatkrav innebär nya krav och förutsättningar gällande såväl arbetssätt, ledarskap som kompetenser. Tänker du i nya banor och vill vara med oss och driva utveckling, bygga förtroende och nå resultat? Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - som medlem i ledningsgrupperna och som ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna genom verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både övergripande och operativt med olika uppdrag och projekt och du driver genomförandet av våra HR-processer i "dina" ledningsgrupper. Just nu har vi stort fokus på olika former av kompetens- och prestationsutveckling för både individ och organisation, tex talent management, utvecklingsvägar och kompetensöverföring. Andra strategiskt viktiga områden är relationer med utgångspunkt i vår värdegrund och vårt ledarskap, hållbart arbetsliv samt effektiva HR-processer och leveranser. För att driva utveckling och få delaktighet i våra uppdrag arbetar vi med olika verktyg, till exempel workshops, utbildningar och seminarier, som du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, arbetar fram och faciliterar.  Det är en omväxlande roll och det finns många möjligheter att utvecklas vidare, tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang. Övrig information I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras 11-12 mars. Kvalifikationer Vem söker vi? Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning med kompletterande beteendevetenskaplig utbildning.  Du har i närtid byggt upp och utvecklat din HR-kompetens under några år i liknande HR-partnerroll/er inom större företag med väl utvecklade HR-processer. Det gör att du nu känner dig förtrogen med rollen och vill utvecklas vidare i ett nytt sammanhang. Du har till exempel arbetat i ledningsgrupper, drivit utvecklingsarbete, arbetat med några av ovanstående HR-områden och med facklig samverkan, arbetsrättsliga frågor samt löner och förmåner. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och utvecklingsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Vi som jobbar i HR-teamet finns på olika ställen i landet, så förmåga och driv att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag, är en förutsättning - men givetvis finns kollegorna där som "bollplank". Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare. Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Trafikverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!