LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Väg- och Transportforskningsinst

Forskningsassistent/doktorand inom teknik och kommunikationssystem

  • Skola & utbildning

Linköping

För att uppnå ett systemskifte behöver flera delar samverka. Omställningen till en klimateffektiv transportsektor kräver framför allt att logistik, teknik och policy drar åt samma håll och stöttar varandra. I ett världsunikt doktorandprogram ges möjlighet att utreda förutsättningarna för framtidens transportsystem. Var och en kommer att ansvara för ett område som tillsammans visar spåret mot ett hållbart samhälle. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 220 anställda och en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. VTI bedriver allt ifrån långsiktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra forskningsinstitut, till kortare uppdrag mot till exempel statlig verksamhet eller näringslivet. Till enheten Trafikanalys och logistik söker vi nu en forskningsassistent/doktorand med inriktning mot teknik och kommunikationssystem. Tjänsten är delad mellan Linköpings universitet och VTI med placering i Linköping/Norrköping. Om tjänsten VTI, tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket och i samarbete med Linköpings universitet samt industripartners Luleå hamn, Gävle hamn och Stockholm Norvik hamn, har startat ett doktorandprogram finansierat av Trafikverkets forsknings- och innovationsprogram för fossilfria godstransporter, Triple F. Doktorandprojekten angriper samma frågeställning - klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder – från tre olika perspektiv: Logistik, Policy och Teknik. Den aktuella tjänsten gäller forskningsassistent/doktorand med inriktning mot teknik och kommunikationssystem. VTI bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Inom Trafikanalys och logistik arbetar vi bl.a. med tillämpad, samhällsmotiverad forskning inom transporteffektivitet och fossilfria godstransporter. På enheten finns flera seniora forskare samt andra forskningsassistenter/doktorander inom angränsande områden. Projektets myndighets- och sjöfartsaktörer borgar för tillgång till empiri och ett stort nätverk. Dessutom kommer du få möjlighet att delta i pågående projekt och aktivt omsätta teori till praktik. Som forskningsassistent/doktorand vid VTI kommer du vara inskriven som forskarstuderande samt delanställd vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Universitet (Campus Norrköping). Som forskningsassistent/doktorand förväntas du att fokusera på din forskarutbildning som innehåller flera moment som t.ex. att fullfölja doktorandkurser, under handledning bedriva tillämpad vetenskaplig forskning av hög kvalitet samt delta i institutionens pedagogiska och administrativa verksamhet. Upplägget med doktorandprogrammet innebär att de tre doktoranderna kommer att samarbeta tvärvetenskapligt samt genomgå gemensamma, projektspecifika moment. Tjänsten innebär även deltagande i partnermyndigheternas, för forskarutbildningen och avhandlingsarbetet, relevanta verksamhet. Tjänsten förutsätter antagning till forskarutbildningen på Li U. Din profil Du har relevant civilingenjörsexamen inom datavetenskap, transportinformatik, eller annan motsvarande utbildning på masternivå. Inriktning inom/erfarenhet från logistik, transport eller motsvarande är meriterande. Huvudstudieobjektet är hamnen som en multimodal nod. Erfarenhet från sjöfart/hamn eller miljöteknik är meriterande. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare samt tätt samarbete med övriga doktorander inom programmet. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och metodik och du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Förordnandetid Förordnande meddelas gälla för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande. Mer information Ytterligare information om tjänsten lämnas av forskningschef Magnus Berglund, 0765-39 22 70 eller forskare Joakim Kalantari, 08-555 365 19. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ansökan Välkommen med din ansökan, innehållande ett personligt brev, cv, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskningsassistent dnr 2021/0201-3.1 skicka den till VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping, eller per e-post till vti@vti.se. Sista ansökningsdag är den 7 maj 2021.

Statens Väg- och Transportforskningsinst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!