LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Föreståndare för Sortprovningen av lantbruksväxter i Sverige

  • Övrigt

Uppsala

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Institutionen för växtproduktionsekologi Provningen av sorter är ett uppdrag från Jordbruksverket (VCU, Value for Cultivation and Use) och utsädesföretag som under en lång tid legat vid SLU. Provningen innebär att jämföra sorters egenskaper med hjälp av data samlade i fältförsök som är fördelade över landet och att förmedla informationen om hur sorterna skiljer sig åt via publicering i olika media. Verksamheten utvecklar och kvalitetssäkrar hela kedjan från fältförsök till färdiga resultat. Provningen har en fortlöpande kommunikation med försöksutförare och beställare av sortprovningen. Verksamheten är väl integrerad i Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial, se: Odlingsmaterial (sortprovning) | Externwebben (slu.se). Arbetsuppgifter: Du kommer att ha ansvar för att leda, kvalitetssäkra och utveckla sortprovningen av lantbruksväxter i Sverige. Uppdragsgivaren är Jordbruksverket och du blir kontaktperson för uppdraget. Du deltar också i den operativa verksamheten samt har ansvar för ekonomin för sortprovningen vid institutionen för växproduktionsekologi (VPE),ca 8 mnkr/år. Anställningen är vid VPE där Du ingår i ledningen som ansvarig och representant för Sortprovningen. I den operativa verksamheten kommer du att ansvara för sortprovningen av ett antal arter. I arbetet ingår också att ansvara för försöksplaner och resultat i dataverktyget NFTS (Nordic Field Trial System), göra beskrivningar av försökens utförande, samt ha kontakt och skriva kontrakt med försöksutförare och firmor som beställer provning. Du kommer att ansvara för besiktning av försöken, validering och sammanställning av resultaten och publicering i olika kanaler som sortvalsrapporter, on-line portalen www.sortval.se och yttranden till Jordbruksverket. Du blir också ansvarig för historiska data från tidigare sortförsök. Du kommer att arbetsleda ca 3 personer som arbetar deltid inom Sortprovningen, men utan personalansvar. Kvalifikationer: Vi söker dig som är väl förtrogen med fältforskning och har en bred kunskap om olika arter/grödor inom växtodlingsområdet. Du ska ha kunskap om statistiska metoder som används för att utvärdera fältförsök och ha vana att sammanställa resultat. Du ska vara disputerad, helst inom ett ämne som kopplar vill växtproduktion, och ha erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet. Det är meriterande att vara vetenskapligt skicklig, att ha ett eget forskningsfält som kan utveckla synergier med sortprovningsverksamheten, och att ha erfarenhet av samverkan med näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kunna kommunicera på svenska och på engelska. Arbetsuppgifterna medför många interna och externa kontakter, och dina personliga egenskaper vad gäller kommunikation och ledarskap har stor betydelse vid bedömningen. Placering: Uppsala Anställningsform: Uppdraget som föreståndare förutsätter en tillsvidareanställning vid SLU. I det fall då den utvalda kandidaten inte redan har en passande anställning vid SLU kommer den att anställas som forskare eller motsvarande vid institutionen för växtproduktionsekologi. Uppdraget är tidsbegränsat till tre år i enlighet med rådande praxis, men med möjlighet till förlängning. Omfattning: Uppdraget som föreståndare är på deltid 50% och de två första åren kan ytterligare 30 % läggas till med speciell satsning på utvecklingsprojekt för sortprovningen.  Arbetstiden utöver uppdraget förväntas fyllas med undervisning, egen externfinansierad forskning och uppdragsverksamhet.  Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-13 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!