LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Systemansvarig IT, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 12 månader - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Bakgrund IT-arkitektfunktionen arbetar tvärs över hela affärsverket och därmed med behov och lösningar inom vår kärnverksamhet såväl som företagsövergripande verksamhetsstöd, t.ex. elnätsdrift, anläggningsstöd, finans och interna IT-behov och lösningar. För att underlätta kommunikation samt konsistens i beskrivningar och beslutsfattande över affärsverket, måste arkitekturarbetet ske modelldrivet i en gemensam modell. Denna koncern arkitekturmodell (KAM) är implementerad i verktyget Sparx Enterprise Architect. Uppdragsbeskrivning Kunden tror att du är tidigt i din bana som IT-arkitekt, att du har ett intresse av att bygga upp din kompetens inom modelleringsverktyg och modelldrivet arbete, att du har en teknisk bakgrund som gör att du kan utföra installationer och uppdateringar av programvaran, samt skriva frågor och script för arbeta med de modeller som vi finns lagrade i verktyget. Du kommer även aktivt delta i att etablera en aktiv och framåtriktad förvaltning av verktyget och modellerna. Du kommer att tillhöra enheten IT-arkitektur som är en enhet på avdelningen IT strategi och styrning. Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt, eller en certifiering inom IT-arkitektur. - 3 års arbetslivserfarenhet som IT-arkitekt - 6 månaders arbetslivserfarenhet av Sparx Enterprise Architect - 6 månaders arbetslivserfarenhet av installation och underhåll av programvara i servermiljö - God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - 1 års erfarenhet av att jobba i elbranschen - 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta på en statlig myndighet - Dokumenterad erfarenhet av ett uttrycka sig med modelleringsspråk t.ex. Archi Mate, BPMN eller UML - Dokumenterad erfarenhet av metamodellering i godtyckligt modelleringsverktyg Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. - Drivande, ansvarstagande, leveransfokuserad och resultatinriktad - Strukturerad och ha förmåga att arbeta självständigt - Förmåga att snabbt förstå kundens utmaningar för att kunna bedöma hur nya behov bäst ska tillgodoses - God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Bra på att leda och få med sig människor genom att kommunicera med alla inblandade parter. Duktig på att kommunicera med verksamheten om IT och tvärtom - Förmåga att snabbt förstå helhetsbilden och kunna sätta sig in i Svenska kraftnäts systemlandskap, arkitekturramverk och styrande regelverk - Inlyssnande och fokuserad på att lösa kundens önskemål ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!