LetsGig & Mecenat
Gigg från: HVB Safe Care 2015 AB

Behandlingspersonal

  • Vård & assistans

Malmö

Arbetsplatsbeskrivning HVB Safe Care är ett HVB för ensamkommande ungdomar i behov och stöd och omsorg i vardagen. Verksamheten har tillstånd från inspektionen för Vård och omsorg enligt Lagrum: So L 7.1.1 Vi är ett litet boende med plats för 8 ungdomar. Vår verksamhet är belägen i en stor villa i ett familjärt grannområde i Oxie. Vårt arbete grundar sig på att erbjuda ungdomarna vägledning, aktivitet och vardagligstruktur i syfte att hjälpa ungdomarna att få en god introduktion och integration in i samhället. Stödet består av läxhjälp, stimulerande fritidsaktivitet samt träning för att bli allt mer självgående i klara av praktiska vardagssysslor. Målet för verksamheten är att leda ungdomen till att bli självständiga individer som på sikt klarar eget boende och självförsörjning. Verksamheten samarbetar med det professionella nätverk som omger barnet, vari socialtjänst, godmän, skola, sjukvård, BUP och det ideella föreningslivet utgör de främsta samarbetsparterna. Verksamheten arbetar enligt verksamhetssystemet BBIC som grundar sig på att barnets behov står i centrum. Detta innefattar fortlöpande uppföljning och utvärdering kring barnets individuella behov och förutsättningar. Vår teoretiska grund utgår från salutogent förhållningsätt där ungdomen själv anses kapabel till att påverka sin egen situation genom hälsofrämjande vardagsaktivitet. Vår metod vilar på milöterapeutiskt metod där ungdomens och personalens gemensamma delaktighet skapar en meningsfull och stimulerande vardag. Arbetsbeskrivning Arbetet som behandlingsassistent innebär att du, enligt det övergripande målet med HVB-verksamheten, vägleder och ger det stöd ungdomarna behöver för att gå vidare till ett självständigt liv som vuxen. Att stötta i skolarbete och medverka till en meningsfull fritid. Vidare ska du ge ungdomarna redskap för att integreras i det svenska samhället utifrån individuellt uppsatta mål enligt en upprättad genomförandeplan. Samverka med ungdomarnas gode män, skola, BUP m.fl. Du ska på ett professionellt sätt ge vägledning, tillsyn och omvårdnad. Du kommer även att delta i den praktiska sysslor på boendet vilket omfattar de flesta praktiska göromål som är normalt förekommande i ett hushåll, så som städ och viss matlagning. Personal utgör ett viktigt och nära vuxenstöd för ungdomarna. Som behandlingsassistent ansvarar du för att ADL-program genomförs samt att genomförandeplan följs upp och revideras. Du har ett nära samarbete med kollegor i verksamheten och deltar aktivt i att utveckla verksamheten. Kvalifikationer Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald och annan språkkompetens än svenska är meriterande. För anställning på HVB-hem för barn och unga krävs uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregister. Vi söker dig som har: Krav på högskoleexamen som socionomexamen eller likvärdig utbildning med inriktning barn- och ungdomar, integration och/eller beteendevetenskap samt behandlingsassistent- eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av socialt arbete med inriktning mot ungdomar, behandlingsarbete eller målgruppen, språkkunskaper, BBIC, MI, och procapita är meriterande. Du är utvecklingsinriktad, har ett stort intresse av att arbeta med människor, har förmåga att sätta gränser och kunna samarbeta i team. Du bidrar till att ungdomarna möts av en personalgrupp som är samspelta i sitt förhållningssätt. Du är en god företrädare för verksamheten och skapar betydelsefulla kontakter för ungdomarna. Vidare är du stresstålig, jobbar för att skapa ett gott klimat, öppenhet och effektivitet, har initiativförmåga och är duktig på att skapa och bevara goda relationer. Du bör vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med människor som är i stort behov av trygghet och omsorg.

HVB Safe Care 2015 AB

Villkor

  • Antal platser: 2
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!