LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå kommun

Enhetschef till Utredningsenheten barn och unga

  • Övrigt

Umeå

Myndighetsutövning inom stöd och omsorg har ca 200 medarbetare och ansvarar för utredning och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och deras familjer i enlighet med Socialtjänstlagen (So L) och Lagen om vård av unga (LVU). Arbetsuppgifterna är uppdelade på Mottagningsenhet, Utredning och Insats. Utredningsenheten barn och unga har cirka 50 medarbetare. Utredningsenheten Barn och Unga söker nu en enhetschef för den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning. Enheten består av tre arbetsgrupper med var sin gruppledare och totalt ca 50 socialsekreterartjänster. Gruppledare fördelar ärenden och ansvarar för det dagliga operativa arbetet samt ger nära arbets- och metodhandledning. Dina arbetsuppgifter Som enhetschef har du arbetsgivaransvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ditt uppdrag är att leda och utveckla arbetet tillsammans med dina närmsta chefskollegor på ett kvalitetssäkert sätt utifrån lagstiftning och politiska mål. Tillsammans med medarbetarna, kollegorna och samverkansparter verkar du för att skapa effektiva arbetsformer för att möta målgruppens behov och framtida utmaningar. Av särskild vikt är samverkan med dina närmsta kollegor inom utredningsenheten liksom kollegor som ansvarar för verkställighet för barn och unga i kommunen. Kommunen har en väl uppbyggd öppenvård och arbetar för att undvika placeringar genom hemmaplanslösningar. En sammanhållen barn- och ungdomsvård i Umeå för barnen och familjernas bästa är en självklar ambition. Om dig Vi söker dig som är intresserad av både ledarskap och barn och ungas situation i samhället! För att lyckas är du en självklar förebild, lyhörd, strukturerad och har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas drivkrafter, resurser och vilja till utveckling. Du skapar goda relationer och förtroende genom att vara tydlig och ha ett respektfullt bemötande där du skapar en ömsesidig tillit till dina medarbetare. Du som söker ska ha socionomutbildning. Du ska också ha erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten. Tidigare erfarenhet av att arbeta som enhetschef och att leda i en politisk styrd organisation är meriterande. Stor vikt kommer också läggas vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som kan företräda kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för en ständig dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild i vardagen som visar att ord är lika med Handling. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet, samverkan och tydliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Bifoga gärna personligt brev och cv. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Umeå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!