LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap med placering vid Avdelningen för neurobiologi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Dina arbetsuppgifter Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Som doktorand kommer du att delta i projektet: Identifiering av patologiska protein aggregat varianter som påverkar debut och progress av Alzheimers sjukdom Din arbetsplats Avdelningen för Neurobiologi (NEURO), Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper (BKV). BKV bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk vetenskap. Dina kvalifikationer Du har avlagt examen på avancerad nivå i experimentell och medicinsk biovetenskap genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive neurobiologi och experimentella laborativa tekniker eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Blivande kandidater ska vara mycket motiverade. Bakgrundskunskap och förståelse om biologiska mekanismer och neurobiologi är ett krav. I projekten kommer kandidaten använda metoder som cellodling, arbete med transgena möss, genetisk modifiering, proteinaggregering, inmärkning av celler, olika cell visualiseringstekniker, cellsortering, RT-q PCR, Western blott, mfl metoder. Praktisk erfarenhet av laboratoriearbete inklusive dessa metoder är meriterande. Erfarenhet av arbete med neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Stark kommunikationsförmåga på engelska krävs såväl som förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team i samarbetsprojekt. Om anställningen I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.  Tillträde August/september 2022. Lön Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 maj 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!