LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Chef för Stadsarkivet

  • Övrigt

Borås

Stadsarkivet som arbetsplats tillhör Stadsledningskansliet, avdelning Kvalitet och utveckling. Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten. I uppdraget ingår att bedriva tillsyn över informationshanteringen i kommunen och att bistå kommunens verksamheter i hanteringen av sin information. I uppdraget ingår också att tillhandahålla och tillgängliggöra levererat arkivmaterial samt att förvalta och utveckla kommunens e-arkiv. I samma lokaler finns Föreningsarkivet i Borås, som tar emot och förtecknar enskilda arkiv med säte i Borås. Institutionerna bemannar tillsammans den gemensamma forskarsalen. Som chef för Stadsarkivet har du verksamhets-, budget- och personalansvar för enhetens fyra medarbetare. Det innebär att du hanterar operativa såväl som strategiska verksamhetsfrågor. Du planerar, leder, fördelar och följer upp arbetet samt utvecklar och entusiasmerar medarbetarna. Du styr och utvecklar verksamheten och deltar själv i det operativa arbetet. Du arbetar strategiskt och långsiktigt med frågor rörande kommunens informationsförvaltning utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. I uppdraget ingår också att arbetsleda personal vid Föreningsarkivet i Borås, som har tre medarbetare. Formella krav - Akademisk examen med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. - Flerårig erfarenhet av arbete med informationsförvaltning i offentlig verksamhet. Övriga krav - Du är uppdaterad inom verksamhetsområdet och har god kännedom om regelverk, • standarder och praxis. - Du har god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt lyfta och driva • informationsförvaltningsfrågor i kommunen. - Du är insatt i arbetet med digital informationsförvaltning och e-arkiv. - Du är social, har förmåga att samarbeta och prioritera. Du har stor servicemedvetenhet, ett strategiskt förhållningssätt och är lösningsorienterad. Därtill är du prestigelös och lyhörd. - Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. - Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande - Du har tidigare chefserfarenhet. - Du har arbetat med tillsyn av myndigheters informationshantering. - Du har erfarenhet från arbete med kommunal informationsförvaltning. Mer information om Borås Stad som arbetsgivare hittar du här: Arbeta hos oss!

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!