LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Sommarvikariat behandlingsassistent

  • Vård & assistans

Göteborg

Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Socialförvaltningen Sydväst är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället. ARBETSUPPGIFTER Som sommarvikarie ersätter du ordinarie medarbetare som kontaktpersonal för ett antal boende. Hos oss handlar arbetet bl.a. om att stödja de boende att upprätta en daglig struktur, stimulera till en meningsfull tillvaro och motverka isolering, samt sköta sin bostad. Du kommer ha kontaktsamtal med de boende, kartlägga och dokumentera enligt uppdrag ifrån socialtjänsten, samverka med bl.a. myndigheter och sjukvård. Vidare ingår i våra arbetsuppgifter att göra felanmälningar, bistå vid praktiska göromål så som uppackning av gods, flyttstäd m.m. Vi arbetar med individualiserat stöd vilket innebär att det stöd individen som bor hos oss behöver kan vara mycket varierande. Du måste därför ha förmåga att skapa relationer, vara flexibel och snabbt kunna ställa om beroende på vad situationen kräver. Du behöver kunna agera lågaffektivt, härbärgera och ha förståelse för att våra klienter inte alltid mår så bra. Du behöver också kunna sätta gränser på ett respektfullt sätt. KVALIFIKATIONER Du har en klar eller pågående utbildning som socionom/socialpedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper kring psykisk ohälsa och/eller missbruk. Samarbets- och initiativförmåga, lyhördhet, flexibilitet och tydlighet är egenskaper som värdesätts. Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift är önskvärt då det ingår dokumentation i arbetet. Vi dokumenterar vårt arbete i ett digitalt stöd som heter Treserva, och du behöver kunna skriva på ett rättssäkert och respektfullt sätt. Körkort och att vara bekväm med att köra bil är ett krav. Vissa verksamheter kräver utdrag ur belastningsregister. Vi kommer att påbörja urval och löpande kalla till intervju under ansökningsperioden. ÖVRIGT Krav är att du kan arbeta vecka flera veckor i följd under semesterperioden.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!